Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

UNCO-MOB 2.0

Mobiliteit: de UNCO-MOB is vernieuwd!

De fysiotherapeuten van de UNO-huizen zijn een aantal keren bijeen geweest en hebben de bestaande UNCO-MOB tegen het licht gehouden.  Op basis van richtlijnen, wetenschappelijke literatuur en praktijkervaring hebben deze fysiotherapeuten hun voorkeur uitgesproken voor een aantal meetinstrumenten en afspraken gemaakt over het gebruik in de dagelijkse praktijk. Gezamenlijk zijn er nieuwe afspraken gemaakt. En dit resulteerde in de UNCO-MOB 2.0.


Historie
In 2008 hebben fysiotherapeuten binnen het UNO-VUmc afspraken gemaakt over het gebruik van meetinstrumenten op het gebied van mobiliteit bij kwetsbare ouderen. In overleg met deelnemers aan eenzelfde traject in het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) is toen een gezamenlijke set opgesteld met de naam UNCO-MOB. Deze UNCO-MOB vormt de basis van de UNCO-MOB 2.0.
Het tijdschrift Fysiotherapie & Ouderenzorg heeft in het septembernummer 2013  een artikel gewijd aan de vernieuwde UNCO-MOB.


Hieronder kunt u de UNCO-MOB 2.0 downloaden.

printen