Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

CCKL

CCKL is dé instantie waar het gaat om kwaliteitsbevordering en accreditatie in medische laboratoria.

Het CCKL stimuleert laboratoria om een kwaliteitszorgsysteem te implementeren. Zo'n systeem bestaat uit duidelijke regels en procedures. Die zorgen ervoor dat het medische onderzoek in goede banen wordt geleid. Dat biedt zekerheid aan patiënten, maar ook aan het eigen personeel.

Leidraad daarbij is de CCKL Praktijkrichtlijn. Deze richtlijn heeft internationaal veel waardering geoogst en heeft aan de basis gestaan van de wereldwijde norm voor medische laboratoria: ISO 15189. CCKL en de ‘CCKL Praktijkrichtlijn' zijn begrippen geworden die in de ons omringende landen en ver daarbuiten worden gebruikt als referentie voor goed kwaliteitsbeleid.

In VUmc zijn nagenoeg alle laboratoria door CCKL gecertificeerd. Een overzicht hiervan kunt u vinden op de site www.cckl.nl  (onder laboratoria>erkende laboratoria).

printen