Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

De vertaalslag van onderzoek naar praktijk

1e Academiseringsdag bedrijfsgezondheidszorg, wees erbij!

6 juli 2010

Nog 1 maand en dan vindt de eerste academiseringsdag bedrijfsgezondheidszorg plaats! Op de ochtend van 16 september komen professionals uit de bedrijfsgezondheidszorg en onderzoekers van het VUmc samen om te werken aan 'de vertaalslag van onderzoek naar praktijk'. Achterliggende gedachte? Omdat wij het belangrijk vinden dat onderzoekers en professionals uit de bedrijfsgezondheidszorg elkaar ontmoeten en versterken! Dus zorg dat u erbij bent...

Op 16 september, voorafgaand aan de promotie van Ludeke Lambeek (aanvang 13.45), zullen tussen 10.00-12.30 verschillende onderzoekers en professionals uit de academische werkplaats spreken over de vertaling van bruikbare (onderzoeks)bevindingen naar de praktijk. De ochtend zal worden afgesloten met een lunch die om 12.30 zal klaarstaan.  

 

Betreft                          : Academiseringsdag BGZ

Datum                          : 16 september

Locatie                         : Atrium, Vu, 1 e etage Medische Faculteit

 

Tijd                               : 10.00– 13.30uur

Thema                          : Kruisbestuiving praktijk en onderzoek

Doelgroep                    : (arbo)zorgprofessionals, HRM en managers,
  werkzaam bij ArboNed/Corus, KLM/KHS,
  VU/VUmc & andere betrokkenen bij de
  academische werkplaatsen

Accreditatie                  : Accreditatie wordt aangevraagd

Aanmelden                  : Mail Carina Ligthart onder vermelding van:

                                     

                                      1. Voorletter en Achternaam  

                                        2. Titulatuur

3. Geboortedatum
4. BIG registratienummer
5. Functie
6. Organisatie

 

 

Programma

 

 

10.00 – 10.30                 Binnenkomst met koffie/thee

 

 

10.30 – 10.40                 Introductie door dagvoorzitter:

Welkomstwoordje door Prof. Dr. Johannes R. Anema, bedrijfsarts & verzekeringsarts

 

10.40 – 12.20                Presentaties door:

Michel Punte KHS, fysiotherapeut KLM

                                    Onderwerp: Academisering in de praktijk

Met discussie gericht op de vraag: Wat betekenen de gepresenteerde bevindingen voor de praktijk? Hoe nu verder?

 

Sylvia Vermeulen, verzekeringsarts UWV en junior-onderzoeker KCVG:
Onderwerp: Project Opstap

                                    Met discussie gericht op de vraag: Wat kunnen we met de gepresenteerde bevindingen in de praktijk? Hoe nu verder?

 

Ton Vonk Noordegraaf, arts assistent gynaecologie VUmc en junior onderzoeker:

                                    Onderwerp: Gynaecologieproject- Ik herstel

Met discussie gericht op de vraag: Wat kunnen we met de gepresenteerde bevindingen in de praktijk? Hoe nu verder?

 

Maurice Driessen , (bedrijfs)fysiotherapeut, gezondheidswetenschapper en promovendus VUmc

Onderwerp: Participatieve Ergonomie

Met discussie gericht op de vraag: Wat kunnen we met de gepresenteerde bevindingen in de praktijk?

 

12. 20 – 12.30               Conclusie en Afsluiting: Han Anema
Hoe nu verder? Naar aanleiding van de presentaties en de input uit het publiek wordt de visie voor toekomst besproken.

 

12. 30 – 13.30               Lunch

 

13. 45 –15.00                 Promotie Ludeke: “Randomised controlled trial of integrated care to reduce disability from chronic low back pain in working and private life.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Origineel

printen