Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Behandeling

Behandeling
Als u symptomen heeft die mogelijk wijzen op kanker wilt u zo snel mogelijk precies weten wat er aan de hand is. Wij begrijpen uw onzekerheid en stellen alles in het werk om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven.  Bij VUmc Cancer Center Amsterdam werken we in multidisciplinaire teams. Dit betekent dat uw situatie altijd besproken wordt in een team van meerdere artsen van verschillende specialismen. Omdat iedere arts met een andere blik kijkt, wordt uw diagnose zeer zorgvuldig gesteld. Gezamenlijk bekijken we welke behandeling het meest effectief is en past bij uw persoonlijke situatie en wensen.

Ondersteunende diensten
VUmc Cancer Center Amsterdam focust niet alleen op het overleven van kanker; ook besteden we veel aandacht aan hoe te leven mét kanker. Voor onze patiënten hebben we een breed aanbod aan diensten en voorzieningen om hun leven voor, tijdens én na de behandeling zo draaglijk en aangenaam mogelijk te maken.

Patiënt centraal
Steeds meer patiënten oriënteren zich vooraf uitgebreid op internet, hebben een heel actieve opstelling gedurende het diagnose- en behandelproces en willen intensief betrokken zijn bij  de hele behandeling. De patiënt maakt als het ware onderdeel uit van het zorgteam. Artsen geven de mogelijkheden binnen VUmc  Cancer Center Amsterdam aan, maar het is de patiënt die aangeeft welke optie zijn voorkeur heeft. Alle faciliteiten, het behandelproces én de medewerkers  zijn ingesteld op deze nieuwe manier van patiëntbenadering.

Second opinion
VUmc Cancer Center Amsterdam vindt het als universitair medisch centrum belangrijk haar expertise te delen en staat graag tot uw beschikking voor het verstrekken van een onafhankelijk advies. Wij zijn altijd geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen in de behandeling, en dus goed in staat dergelijke adviezen te geven.

printen