Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Second opinion

Second opinion

Jaarlijks doen honderden patiënten een beroep op  VUmc Cancer Center Amsterdam voor een 'second opinion'. Dit is een onafhankelijk advies van een andere medisch specialist dan uw eigen behandelend arts.

Veel behandelingen op gebied van kanker zijn landelijk of zelfs internationaal afgesproken en vastgelegd in protocollen die de artsen volgen. De Nederlandse ziekenhuizen hebben specialisten die uitstekend zijn opgeleid en heel goed in staat zijn u te informeren over de reguliere behandelingen van veel voorkomende vormen van kanker. Desondanks kan het zijn dat u de behoefte voelt uw behandelplan te toetsen bij een andere, onafhankelijke arts. Het kan ook zijn dat u een minder vaak voorkomende vorm van kanker heeft, of dat een eerdere behandeling bij u niet voldoende of blijvend effect heeft gehad.

VUmc Cancer Center Amsterdam vindt het als universitair medische centrum belangrijk haar expertise te delen en staat graag tot uw beschikking voor het verstrekken van een onafhankelijk advies. Wij zijn altijd geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen in de behandeling, en dus goed in staat dergelijke adviezen te geven.

Geen motie van wantrouwen
De medisch specialist die u vraagt om een second opinion geeft op uw verzoek zijn mening, maar hij neemt de behandeling over het algemeen niet over. Een second opinion is dus geen motie van wantrouwen jegens uw behandelaar. Het geeft u de mogelijkheid om meer informatie en een frisse blik op de feiten te krijgen om zo te komen tot een weloverwogen besluit over uw behandeling. Uw behandelend arts kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen.

Medewerking van uw behandelend arts
Voor het vragen van een tweede mening is het prettig wanneer u de medewerking heeft van uw behandelend arts, maar niet noodzakelijk.  Ook uw huisarts kan bemiddelen bij het verkrijgen van een tweede mening.  Om u een second opinion te geven hebben wij uw medisch dossier nodig. Deze kunt u opvragen bij uw behandeld arts. Bovendien hebben wij een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist.
Wij adviseren u - voordat u een second opinion aanvraagt -  bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren of zij een second opinion vergoeden.

Afspraak maken voor second opinion
We zijn graag bereid u een persoonlijk medisch advies te geven. U, uw huisarts of uw behandelend specialist kan een second opinion aanvragen. Voor vragen of het maken van een afspraak voor een second opinion zijn wij telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden op telefoonnummer 020 444 05 22.

printen