Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Diagnose en behandeling per soort kanker

U kunt hier informatie vinden over diagnostische onderzoeken, behandelmethoden, psychosociale zorg, nazorg, behandelend artsen, specifieke websites van patiëntenverenigingen en VUmc-folders per soort kanker. 

Elke aandoening is uniek
De informatie is specifiek per soort kanker. Maar het patiëntentraject kan van persoon tot persoon verschillen. Uw behandelend arts kan u vertellen welke onderzoeken en behandelmethoden van toepassing zijn op uw specifieke ziekte.