Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Erfelijkheid en kanker

Kanker is een veel voorkomende ziekte in ons land. Eén op de drie personen krijgt ooit in het leven de diagnose kanker. Door toeval kan er in de ene familie meer kanker voorkomen dan in de andere. Ook kunnen leefgewoonten (zoals bijvoorbeeld roken of overmatig alcoholgebruik) de kans op kanker beïnvloeden. Soms betreft het echter een erfelijke aanleg voor kanker in een familie.

Bij ongeveer 5% van alle personen met kanker speelt erfelijkheid een rol. Meestal gaat het om één bepaalde soort kanker die bij meerdere familieleden voorkomt. Soms betreft het een specifieke combinatie van verschillende soorten kanker.

Als er sprake kan zijn van een erfelijke kanker is een verwijzing naar de afdeling klinische genetica raadzaam. Meerwaarde van verwijzing kan zijn:
- medische winst bij onderkennen van een erfelijke oorzaak
- persoonsgericht screeningsadvies voor patiënt en/of familieleden
- duidelijke antwoorden op vragen over erfelijkheid

Een consult bij de klinische genetica leidt niet altijd tot inzetten van DNA-diagnostiek. Wel volgt er altijd een op de persoon, en of zijn/haar familie, gericht overzicht en advies.

Informatie per erfelijk tumorsoort  
Kies een beginletter of vul een trefwoord in.