Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Organisatiestructuur Stichting VUmc CCA

Bestuur en Raad van Afgevaardigden

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Het bestuur heeft een beleidsvoorbereidende en uitvoerende taak.

Leden bestuur (per augustus 2016)
De heer mr. A.T.P. van der Laan, lid en voorzitter
Mevrouw mr. M.A.V.E. Dreesmann, lid
De heer F.J.N. Kramer, lid
De heer mr. B.J. Noteboom, lid
De heer drs. K.J. Storm, lid
De heer S. Neefjes, lid

De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, de heer prof.dr. G. Kazemier. 

De stichting heeft een Raad van Afgevaardigden die tot taak heeft het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. De Raad van Afgevaardigden vergadert tweemaal per jaar. Leden van de Raad van Afgevaardigden genieten geen beloning. De bestuursleden maken deel uit van de Raad van Afgevaardigden.

Leden Raad van Afgevaardigden (per april 2015)
De heer Ing. A. van de Beek
De heer Mr. P.Ch.J.M. Berger
De heer P.L. Blankendaal
De heer C. Boonstra
De heer Drs. M.A.J.M. Bos
De heer Drs. W.J. Bos
De heer J.W.M. Brenninkmeijer
De heer E. Friese
De heer Prof.Dr. V. Halberstadt
De heer Mr. A.P. van Heeren
De heer C. van der Hoeven
De heer P.C.A. Karsten
Mevrouw M. Meijer-Bergmans
De heer Prof. Dr. H.M. Pinedo
De heer Mr. R.P. Rappange
De heer Prof.Dr.Ir. D.N. Reinhoudt
De heer Drs. M. Sanders
De heer J.F. Sistermans
De heer Mr. R.J. Vles
De heer A. Wynaendts
De heer Dr. A.H.E.M. Wellink
  
Beloningsbeleid
Noch de leden van het bestuur, noch de leden van de Raad van Afgevaardigden genieten een beloning ten laste van de stichting.

Voor de werkzaamheden van de directeur wordt maandelijks een vergoeding van € 1.000,- aan VUmc overgemaakt.

Het ondersteunend personeel is in dienst bij VUmc en wordt aan de stichting doorbelast conform CAO.

Beleidsplan

Lees het beleidsplan van Stichting VUmc CCA.

Contactgegevens

Bezoekadres                                            
De Boelelaan 1118                                     
1081 HV Amsterdam                                  

Postadres
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

T: 020-4441058
E: cca@vumc.nl 
W: www.vumc.nl/steuncca

Donaties
t.n.v. Stichting VUmc CCA
IBAN: NL69ABNA0445040459
BIC: ABNANL2A

ANBI: 22716 
RSIN: 8130.58.776
KvK: 34203694

Medewerkers

Geert Kazemier
Directeur
020 - 444 1058

Joke van Diemen
Beleidsmedewerker
020 - 444 1058

Yessica Denisse
Fondsenwerving
06 - 54 97 14 38

Eliane Cohen
Fondsenwerving
020 - 444 4035

Maarten Regtuit
Financiën / Controller
020 - 444 1260

printen