Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Periodieke machtiging

Vindt u het werk van VUmc Cancer Center Amsterdam zo belangrijk dat u dit voor langere tijd wilt steunen, kies dan voor een periodieke machtiging.

U machtigt ons dan om elke maand, kwartaal of jaar een vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Zo ondersteunt u VUmc Cancer Center Amsterdam voor langere tijd.

  • U bepaalt zelf hoe lang u dat doet (maandelijks, kwartaal of jaarlijks)
  • U geeft zelf een machtiging af aan uw bank.

Ons rekening nummer: NL69ABNA0445040459 t.n.v. Stichting VUmc CCA.

Neem voor meer informatie contact op met:
Yessica Denisse, e-mail of telefonisch op 06 - 5497 14 38.
Eliane Cohen, e-mail of telefonisch op 020 - 444 4035

printen