Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Successen

De Stichting VUmc Cancer Center Amsterdam heeft veel betekend voor het onderzoek naar kanker bij VUmc:

MRIdian
In oktober 2015 kon de stichting door het resultaat van haar beleggingen een belangrijke bijdrage van €2 mln doen bij de aanschaf van de MRIdian, een zeer geavanceerd bestralingsapparaat waarbij tijdens de bestraling voortdurend MRI beelden worden gemaakt. Hierdoor is zeer nauwkeurige bestraling mogelijk, zelfs als de tumor beweegt door bijvoorbeeld ademhaling.

Liquid Biopsy Center
In 2015 zijn de fundamenten gelegd voor een Liquid Biopsy Center binnen VUmc Cancer Center Amsterdam. De stichting heeft € 1,2 mln beschikbaar gesteld om de faciliteiten hiervoor aan te schaffen, liquid biopsies te verzamelen (binnen en buiten VUmc) en deze door analisten te laten verwerken. Deze voorzieningen gaan het onderzoek enorme stappen vooruit helpen richting concrete diagnostische testen en testen om de juiste therapie te bepalen en de behandeling tussentijds veelvuldig te monitoren.

Onderzoek bij VUmc Cancer Center Amsterdam
Jaarlijks kent de stichting een bedrag van min. €1,2 mln toe aan onderzoeksgelden aan onderzoeken bij VUmc Cancer Center Amsterdam. Zo ook in 2015, waarbij 13 aanvragen zijn gehonoreerd.

Onderzoeksgebouw
Het zo kenmerkende rood-blauw geblokte onderzoeksgebouw aan de A10 is in 2006 volledig gerealiseerd door betrokkenen uit de stichting. De droom van prof. dr. Bob Pinedo om alle onderzoekers op het gebied van kanker bijeen te brengen is daarmee neergezet. Dagelijks werken daar nu 200 onderzoekers samen aan betere behandelmethoden voor patiënten met kanker.