Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Collegiaal overleg

Collegiaal overleg
Voor intercollegiaal overleg of advies kunnen verwijzers direct contact opnemen met de vaste contactpersoon of dienstdoende arts van het specialisme. U vindt hier een lijst met contactgegevens. U kunt ook altijd met ons algemene nummer bellen: 020 444 44 44.

printen