Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Op deze website kunnen paren met een kinderwens, bij wie geen Cystic Fibrosis (CF) in de familie voorkomt, een dragerschaptest op CF aanvragen. Met deze test kan men al vóór de zwangerschap te weten komen of er een verhoogde kans is op een kind met CF. De aanvraag wordt gedaan bij de afdeling klinische genetica van VU medisch centrum te Amsterdam. Deze test is dus niet bedoeld voor mensen bij wie CF of dragerschap van CF al in de familie voorkomt. Voor hen is er een indicatie voor erfelijkheidsadvisering op de polikliniek Klinische Genetica. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of verloskundige.     

Wat is CF?

Cystic Fibrosis (afgekort CF) wordt ook wel taaislijmziekte genoemd. Het is één van de meest voorkomende erfelijke ziekten met een beperkte levensverwachting in Nederland. De aandoening is chronisch en niet te genezen. CF komt voor bij ongeveer 1 op de 4000 à 5000 pasgeborenen. Een kind met CF heeft zowel van vader als van moeder de aanleg voor CF gekregen. Bij kinderen met CF wordt op diverse plaatsen in hun lichaam dikker en taaier slijm gemaakt dan normaal. Dit dikke en taaie slijm zorgt voor problemen in onder andere de luchtwegen en in het maagdarmkanaal. [ lees hier meer over Cystic Fibrosis ]

Wat is een drager van CF?

Een drager van CF heeft geen CF en zal dit ook niet krijgen. Dragers van CF merken hier bijna nooit iets van. Iemand kan drager zijn van CF zonder dat deze ziekte in de familie voorkomt.  Als beide partners drager zijn, kunnen zij een kind met CF krijgen. Deze kans is dan in elke zwangerschap 1 op 4 (ofwel 25%). In Nederland is ongeveer 1 op 30 mensen drager van CF. Bij circa 1 op 1000 paren zijn beide partners drager van CF. De meeste kinderen met CF worden geboren in families waarin CF nog niet eerder is voorgekomen. Testen op dragerschap van CF is mogelijk met een dragerschaptest. [ lees hier meer over  CF dragerschap ]

Voor wie is de CF dragerschaptest bedoeld?

De dragerschaptest is bedoeld voor mensen die samen met hun partner de wens hebben om (nog) een kind te krijgen en bij wie geen CF of dragerschap in de familie voorkomt. Met een dragerschaptest kunnen aanstaande ouders laten bepalen of zij beiden drager zijn van CF. Zo kunnen zij al voordat er sprake is van een zwangerschap, te weten komen of er een verhoogde kans bestaat op het krijgen van een kind met CF. Als dat zo is, zijn er verschillende mogelijkheden ten aanzien van het krijgen van kinderen. Het is belangrijk om de informatie op deze website goed door te lezen, voordat u de beslissing neemt om de dragerschaptest op CF te laten doen. [ lees hier meer over dragerschaptest ]