Patiënt wilt meer aandacht van arts

Dr. Nanayakkara: “Artsen zouden veel meer met patiënten in discussie moeten gaan om er achter te komen wat hun dilemma’s en zorgen zijn”. Dinsdagavond 22 november jl. vond de tweede talkshow De dokter de baas plaats. In de Amstelzaal gingen Atie Frederiks, Dr. Prabath Nanayakkara (internist en hoofd Acute Geneeskunde VUmc) en Dr. Abel Thijs (Internist in VUmc) met elkaar en het publiek in gesprek. Sabine Uitslag was de host van de avond en begeleidde de discussie met als focus de veranderende communicatiebehoeften in de arts-patiënt relatie.

 

Tijdens de avond kwam duidelijk naar voren dat - naast het medisch advies- aandacht en tijd van de specialist van groot belang is voor patiënten. Dr. Thijs gaf aan dat hier in de opleiding ook steeds meer aandacht voor komt. “In de geneeskunde gaat het altijd over comfort, soms over care en maar weinig om cure.” Soms zit die aandacht in kleine initiatieven. Zo deelde Prabath Nanayakkara het voorbeeld van een Deens ziekenhuis waarbij familieleden die zich zorgen maken over de patiënt (ook wanneer deze weer thuis is) het ziekenhuis te allen tijden kunnen bellen op een apart nummer. Een zeer klantgericht gebaar wat veel vertrouwen wekt. De angst om platgebeld te worden viel enorm mee: de hoogste melding per maand betrof 19 oproepen.   

 

Slecht een klein deel van het publiek gaf aan geen aandacht en interesse van een arts te verwachten, maar dit juist bij familieleden en/of een psycholoog te zoeken. Atie Frederiks van patiëntenorganisatie Hematon voegde toe dat lotgenotencontact ook een belangrijke rol kan spelen in aandacht voor de persoon en de psychosociale aspecten rondom een aandoening. Ook waarschuwde zij voor de foutieve en elkaar soms tegensprekende informatie op internet versus de betrouwbare informatie van een patiëntenorganisatie.

Dr. Nanayakkara: “De informele opzet van deze talkshow bood de kans een discussie met onze doelgroep aan te gaan”.  Het publiek in de zaal bestond voornamelijk uit patiënten, studenten en relaties van VUmc. Maar ook voor artsen bleek het dus een leerzame avond. Schrijver Sasja Janssen sloot de avond af met een column . “Ik weet dat een arts geen absolute zekerheid kan geven, maar hij of zij mag best meer uit die stolp komen, voor ogen houden dat de rollen omkeerbaar zijn, dat een arts eerst een mens is, en dan pas een beroep".

printen