De polikliniek Diabetes Mentaal biedt gespecialiseerde psychologische en psychiatrische hulp aan mensen met diabetes mellitus en mensen met een hoog risico om diabetes te ontwikkelen ("pre-diabetes"). De polikliniek maakt onderdeel uit van een breder gezamenlijk aanbod van gespecialiseerde 'soma-psyche' hulpverlening vanuit de afdelingen medische psychologie/maatschappelijk werk en ziekenhuispsychiatrie van het VUmc.  

Diabetes Mentaal richt zich op volwassenen met diabetes, zowel type 1 als type 2, waarbij sprake is van hiermee verbonden psychische problematiek, zoals aanpassingsproblemen, depressie, angst en eetproblemen. Ook hebben wij aandacht voor psychiatrische patienten met (hoog risico op) diabetes en gerelateerde gezondheidsproblemen. Er is een nauwe samenwerking met het Diabetescentrum van het VUmc.