Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Diabetes en stemming

Stemmingswisselingen
Bekend is dat schommelingen in de bloedglucose de stemming sterk kan beïnvloeden.
Hoge bloedglucosewaarden (hyperglykemieën) gaan in de regel samen met verslechtering van de stemming, vermoeidheid en gevoelens van 'malaise'. De stemming klaart meestal op wanneer de bloedglucose weer is genormaliseerd. In het algemeen kan worden gesteld; hoe lager de bloedglucose, hoe slechter de stemming. Dit gaat echter niet voor iedereen op, er bestaan hierin sterke persoonlijke verschillen. Sommige mensen worden aanvankelijk juist opgewekt bij een dalende bloedglucose, om pas bij nog lagere waarden somber, geïrriteerd en soms agressief te worden. Deze aanvankelijke "euforische stemming" kan een reden zijn voor iemand om zijn bloedglucose niet te snel te willen corrigeren.

Depressieve gevoelens
Uit wetenschappelijk onderzoek en patiëntenervaringen is komen vast te staan dat onder mensen met diabetes relatief vaak stemmingsproblemen voorkomen, met name depressiviteit. Naar schatting komt een ernstige depressie tweemaal vaker voor bij mensen met diabetes dan in de algemene bevolking. Of dit samenhangt met de diabetes, of meer in het algemeen met chronisch ziek zijn, is niet bekend. Wel is bekend dat het risico van depressies onder mensen met een chronische ziekte algemeen verhoogd is ten opzichte van gezonden. Naast de last van het chronisch ziek zijn en de dagelijkse zelfzorg bestaat er mogelijk ook een direct verband tussen de ziekte diabetes en stemmingsproblemen, bijvoorbeeld als gevolg van hormonale veranderingen. Internationaal onderzoek laat helaas zien dat depressies vaak niet worden herkend door huisartsen en internisten, zodat behandeling uitblijft. Het belang van vroegtijdige behandeling is vanzelfsprekend: mensen die depressief zijn lijden. Dit lijden kan worden verlicht door anti-depressieve medicatie en/of psychotherapie. Ook laat onderzoek zien dat een depressie de kans verhoogt op verslechtering van de diabetesregulatie en daarmee het risico vergroot op het ontstaan van complicaties.

printen