Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Eetproblemen

Eten en eetproblemen
Voeding en gewicht spelen een belangrijke rol in de behandeling van diabetes. Het is dan ook niet verwonderlijk dat mensen met diabetes nogal eens problemen ervaren met eten. Het kan hierbij gaan om gevoelens van frustratie vanwege het steeds maar weer rekening moeten houden met wat, hoeveel en wanneer men eet, maar ook de steeds weer terugkerende aandacht van de behandelaar voor het gewicht en de noodzaak af te vallen. Dit laatste speelt vooral, maar niet uitsluitend, bij mensen met diabetes type 2. Bij mensen met diabetes type 1 kan de toename in gewicht als gevolg van de insuline een probleem vormen, vooral bij toch al bestaand overgewicht en/of hogere insulinedoseringen. Ook de noodzaak om hypoglykemieën te voorkomen of op te vangen met extra koolhydraten kan tot een toename in lichaamsgewicht leiden. De diëtist kan behulpzaam zijn het midden te vinden tussen een goede diabetesregulatie en op gewicht blijven.

Eetstoornissen
Van ernstige eetproblemen spreekt men, wanneer sprake is van één van de volgende problemen:
Obesitas : dit is een andere naam voor zwaar overgewicht. Meestal is obesitas het gevolg van jarenlange pogingen af te vallen en daarna weer aan te komen (jojo-effect). Soms hebben mensen eetbuien, maar meestal is er een drang om de hele dag door te eten. De drang om te eten is een gewoonte geworden en lijkt op een verslaving. De aanleg voor overgewicht is voor een groot deel erfelijk bepaald.
Anorexia nervosa : extreem lijngedrag dat wordt gekenmerkt door de weigering om het gewicht te handhaven op of boven het voor de leeftijd en lengte normale gewicht, in combinatie met een extreme angst om in gewicht toe te nemen en een stoornis in de menstruele cyclus (amenorroe). Anorexia nervosa komt vooral bij jonge meisjes voor en kan samengaan met eetbuien en "compenserend" gedrag, zoals braken, gebruik van laxeermiddelen en onderdoseren van insuline.
Boulimia nervosa : frequente eetbuien die samengaan met (zelfopgewekt) braken of andere vormen van compenserend gedrag (laxeermiddelen, insuline onderdosering, extreem sporten).
Vreetbui-stoornis ("Binging"): hiervan is sprake bij regelmatige eetbuien, zonder compenserend gedrag. Vaak spelen negatieve emoties en stress een belangrijke rol.

Kijk voor meer informatie op de website www.Novarum.nl

printen