Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Second opinions

U kunt een patiënt met diabetes voor een second opinion verwijzen al dan niet na overleg met een van onze diabetologen, met een begeleidende brief en een concete vraagstelling. De patiënt dient wel expleciet naar de poli endocrinologie verwezen te worden en niet naar de algemene interne geneeskunde.

Wat wij als team aan second opnions kunnen bieden is onder andere:

  • Het geven van concrete behandelingsadviezen aan complexe patienten
  • Het starten van insuline-pomp therapie (continue subcutane of intraperitoneale insuline infusie)
  • Het begeleiden van patiënten met (ernstige) psychosociale problematiek, acceptatie problemen, depressieve klachten, angst voor hypoglykemie, spuit en/of prikangst
  • Het begeleiden van zwangere patiënten met diabetes en vrouwen met diabetesgerelateerde complicaties en kinderwens
  • De diagnostiek en behandeling van insuline-allergie.

De verwijsprocedure:
De patiënt wordt, vergezeld van een verwijsbrief, verwezen naar de polikliniek endocrinologie. Meestal zal hij/zij gezien worden door de fellow endocrinologie (internist in opleiding tot endocrinoloog) welke gesuperviseerd wordt door een van de diabetologen. Eventueel kan iemand speciaal naar een bepaalde diabetoloog/endocrinoloog verwezen worden. Deze zal in dat geval de supervisie hebben over deze specifieke patiënt. Vervolgens wordt getracht binnen een half jaar tot maximaal 1 jaar de diagnostiek en behandeling af te ronden cq. in te zetten. Dit gebeurt altijd in samenspraak met het hele behandelteam. Bij aanvang en met geregelde intervallen worden de patiënten die verwezen zijn voor een second opinion, in het multidisciplinaire team besproken. In principe wordt de patiënt aan het einde van deze periode weer terugverwezen naar de eigen specialist. Het kan echter voorkomen dat de problematiek een overname van de behandeling noodzakelijk maakt. Uiteraard wordt de verwijzer hiervan op de hoogte gebracht.

printen