Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Voorlichtingsavond

Het diabetescentrum organiseert eenmaal per jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met diabetes, hun familie en vrienden. Ook mensen die niet in VUmc behandeld worden zijn van harte welkom. De laatste bijeenkomst vond plaats op maandag 11 juni 2018  (gratis toegankelijk). Onder het kopje "patiëntenvoorlichtingsavond" vindt u de agenda voor deze avond.