Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

RED-studie: Onderzoek naar de effecten van Dapagliflozine (Forxiga®) en Gliclazide (Diamicron®) op de nierfunctie

Achtergrond en Doel van het onderzoek

Mensen met diabetes mellitus type 2 (in de volksmond bekend als "suikerziekte") lopen het risico problemen te krijgen met hun nieren. Om dit te voorkomen behandelen artsen een te hoog bloedsuiker en schrijven ze bloeddrukverlagende medicijnen voor. Toch komt diabetische nierziekte nog altijd veel voor en is het zelfs de belangrijkste oorzaak voor de noodzaak van een nieuwe nier of het gebruik van een kunstnier ("dialyse").

Het nieuwe medicijn dapagliflozine ("Forxiga®") zorgt er voor dat u glucose uit gaat plassen en gewicht verliest. Het middel wordt inmiddels op grote schaal gebruikt om diabetes te behandelen. Het helpt dus om het suiker onder controle te houden, maar er zijn ook aanwijzingen dat het positieve effecten heeft op de functie van de nieren. Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over deze effecten op de nieren. We zullen het vergelijken met de huidige standaard behandeling: gliclazide. Dit middel wordt al vele jaren gebruikt voor de behandeling van diabetes.

Wie mogen deelnemen?

Om de vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, moeten wij een aantal eisen stellen aan de deelnemers:

* U bent tussen de 35 en 75 jaar
* Als vrouw bent u ná de overgang
* U heeft diabetes mellitus type 2
* U wordt behandeld met metformine
* U heeft overgewicht 

Als u op al deze vragen 'ja' heeft geantwoord kunt u mogelijk meedoen met dit onderzoek.

Wat betekent meedoen?

Als u besluit dat u mee wilt doen, dan volgt eerst een afspraak om na te gaan of u geschikt bent voor deelname (vooronderzoek of "screening").
Als u geschikt bent, dan volgt na 5 weken een testdag om uw nierfunctie uitgebreid te meten voor aanvang van de behandeling. We meten de nierfunctie door middel van het toedienen van twee hulpstoffen (suikers) via het infuus, die vervolgens in de urine worden opgevangen. Tijdens deze testdag zullen ook metingen worden uitgevoerd om de functie van de bloedvaten in kaart te brengen. Na deze uitgangsmeting krijgt u middels loting één van de 2 behandelingen toegewezen, te weten dapagliflozine of gliclazide. Het medicijn dient u gedurende 12 weken eenmaal per dag in de avond in te nemen. Zes weken na de start van de behandeling komt u terug naar het ziekenhuis voor controle. Na 12 weken zal de nierfunctie test worden herhaald om het effect van de studiemedicatie op de nierfunctie te kunnen meten. Na deze testdag zult u de medicijnen weer inleveren en bent u klaar met het onderzoek. U zult weer terugkeren naar uw eigen behandelaar en uw diabetes zal weer zoals voorheen behandeld worden.

Voor het meedoen aan dit onderzoek ontvangt u een onkosten- en reisvergoeding.

Informatie

Voldoet u aan bovengenoemde eigenschappen en bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de onderzoeksartsen van deze studie!

Erik van Bommel
VU medisch centrum Amsterdam
Diabetescentrum / Afdeling Interne Geneeskunde
Telefoonnummer: 020-4442264
E-mail: red@vumc.nl

Erik van Bommel

printen