Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

RACELINES: Renal Actions of Combined Empagliflozin and LINagliptin in type 2 diabetES

RACELINES: onderzoek naar de effecten van Empagliflozine (Jardiance®), Linagliptine (Trajenta®) en Gliclazide (Gliclazide Sandoz®) op de nierfunctie

Achtergrond en doel van het onderzoek


Mensen met diabetes mellitus type 2 (in de volksmond bekend als suikerziekte) lopen risico om gedurende hun leven problemen te krijgen met de functie van hun nieren. Om dit te voorkomen behandelen artsen een te hoog bloedsuiker en schrijven bloeddrukverlagende medicijnen voor. Toch komt diabetische nierziekte nog altijd veel voor en is het zelfs de belangrijkste oorzaak voor de noodzaak van een nieuwe nier of het gebruik van een kunstnier ("dialyse").

Het medicijn empagliflozine (“Jardiance®”) zorgt ervoor dat u suiker gaat uitplassen en gewicht verliest. Het medicijn linagliptine (Trajenta®) stimuleert de bloedsuikerverlagende werking van het lichaamseigen darmhormoon GLP-1. Beide medicijnen worden inmiddels op grote schaal gebruikt om diabetes mee te behandelen. Ze helpen dus om het bloedsuiker onder controle te houden, maar er zijn ook aanwijzingen dat het positieve effecten heeft op de functie van de nieren.

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over deze effecten op de nieren. We zullen deze effecten vergelijken met de huidige standaardbehandeling: gliclazide (“Gliclazide Sandoz®”). Dit middel wordt al vele jaren wordt gebruikt voor de behandeling van diabetes.


Wie mogen deelnemen?


Om de vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, moeten wij een aantal eisen stellen aan de deelnemers:

• U bent tussen de 35 en 75 jaar
• Als vrouw bent u ná de overgang
• U heeft diabetes mellitus type 2
• U wordt behandeld met metformine
• U heeft overgewicht

Als u op al deze vragen ‘ja’ heeft beantwoord kunt u mogelijk meedoen met dit onderzoek.


Wat betekent meedoen?


Als u besluit dat u mee wilt doen, dan volgt eerst een afspraak om na te gaan of u geschikt bent voor deelname (vooronderzoek of “screening”).
Na deze uitgangsmeting krijgt u middels loting één van de 3 behandelingen toegewezen, te weten empagliflozine, of linagliptine of gliclazide. Het medicijn dient u vervolgens gedurende 8 weken elke avond in te nemen. Hierna volgen weer 8 weken, waarin u gedurende 8 weken of empagliflozine/linagliptine combinatie of gliclazide in dubbele dosering krijgt. Twee weken na de start van de behandeling komt u terug naar het ziekenhuis voor controle.
Na 8 weken zullen de nierfunctietesten worden herhaald om het effect van de studiemedicatie op de nierfunctie te kunnen meten. Hierna volgende 8 weken waarin u een combinatietablet gebruikt. Twee weken na de start van de combinatiebehandeling komt u wederom terug naar het ziekenhuis voor controle.

Na 8 weken combinatiebehandeling, 16 weken na de start van het onderzoek, zullen de nierfunctietesten worden herhaald om het effect van de gecombineerde studiemedicatie op de nierfunctie te kunnen meten. Na deze testdag zult u de medicijnen weer inleveren en bent u klaar met het onderzoek. U zult weer terugkeren naar uw eigen behandelaar en uw diabetes zal weer zoals voorheen behandeld worden.

Voor het meedoen aan dit onderzoek ontvangt u een onkosten- en reisvergoeding.

Informatie


Voldoet u aan bovengenoemde eigenschappen en bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Neem dan contact op met een van de onderzoeksartsen van deze studie!

Michiel van Baar
VU medisch centrum Amsterdam
Diabetescentrum / Afdeling Interne Geneeskunde
Telefoonnummer: 020-4444709
E-mail: racelines@vumc.nl

printen