Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

DECREASE, Dapagliflozine plus exenatide and Central Regulation of Appetite in diabetes typE2

DECREASE: Onderzoek naar de effecten van exenatide (Byetta®) en dapagliflozine (Forxiga®) op hersenen en lichaamsgewicht

Achtergrond en doel van het onderzoek


Diabetes mellitus type 2 (bekend als “suikerziekte” of “ouderdoms-diabetes”) is een veelvoorkomende ziekte die behandeling vereist. Om complicaties als gevolg van de diabetes te voorkomen, bijvoorbeeld aan het hart en de nieren, is het belangrijk dat de bloedsuiker zo goed mogelijk gereguleerd wordt (lager blijft).

Het doel van ons onderzoek is het bepalen van de effecten van de nieuwe bloedsuikerverlagende medicijnen exenatide (een GLP-1 receptor agonist) en dapagliflozine (een SGLT-2 remmer) op de hersenen en het lichaamsgewicht. Beide middelen worden inmiddels op grote schaal gebruikt al behandeling van diabetes patiënten. We onderzoeken of behandeling met deze medicijnen, zowel los als in combinatie, bepaalde gebieden in de hersenen beïnvloeden die betrokken zijn bij beloning en verzadiging. We willen specifiek weten of u meer gewicht verliest met de combinatie van deze geneesmiddelen en sneller een verzadigingsgevoel (“vol zitten na een maaltijd”) heeft. We doen dit onderzoek met als doel in de toekomst de beste behandeling voor diabetes en obesitas (verder) te kunnen ontwikkelen.


Wie kunnen er meedoen?


• Mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar
• Als vrouw bent u na de overgang
• U heeft diabetes mellitus type 2
• U wordt behandeld met alleen metformine, of metformine en een
   sulfonyl-ureumderivaat (bijvoorbeeld gliclazide)
• U heeft overgewicht


Wat betekent meedoen?

Als u besluit dat u mee wilt doen, dan volgt eerst een afspraak om na te gaan of u geschikt bent voor deelname (geschiktheidsonderzoek).

Als u geschikt bent, dan volgt er een testdag waar er een hersenscan (fMRI) gemaakt zal worden voor de aanvang met de studiemedicijnen (we bepalen dus de “uitgangssituatie”). Tijdens deze testdag zullen we ook uw energieverbruik meten. Na deze uitgangsmeting krijgt u middels loting een van de vier behandelingen toegewezen, te weten 1.exenatide (Byetta®) en dapagliflozine(Forxiga®), 2. exenatide en placebo (een niet werkzaam medicijn) van dapagliflozine, 3. dapagliflozine en placebo van exenatide, 4. placebo van dapagliflozine en placebo van exenatide. Het medicijn/de placebo van exenatide dient u gedurende 16 weken twee maal per dag met een kleine naald onder de huid te injecteren.

Voor het meedoen aan dit onderzoek ontvangt u een onkosten- en reisvergoeding.


Informatie


Voldoet u aan bovengenoemde eigenschappen en bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeksarts van deze studie:

Lotje van Ruiten, MSc
VU medisch centrum Amsterdam
Diabetescentrum/Afdeling Interne Geneeskunde
Telefoonnummer:020-44432877
E-mail: decrease@vumc.nl

printen