Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

400.000 euro subsidie voor onderzoek naar verbetering diabeteszorg

Het Nationaal Actieprogramma Diabetes financiert twee studies naar diabeteszorg. Het Diabetes Fonds heeft met het deskundige advies van onderzoekers de twee beste onderzoeksvoorstellen geselecteerd.

Diabetergestemd.nl
De eerste  studie wordt uitgevoerd door professor Frank Snoek: 'Dit onderzoek is een vervolg op de succesvolle online cursus Diabetergestemd.nl. Dat is een programma dat diabetespatiënten helpt om problemen met emoties en gedrag te leren herkennen en te overwinnen. Daarnaast helpt het patiënten om vaardigheden aan te leren die ze kunnen inzetten om hun persoonlijke drempels tot adequate zelfzorg aan te pakken. De resultaten van dit onderzoek kunnen helpen bij het in de nabije toekomst opnemen en bekostigen van Diabetergestemd.nl als onderdeel van de reguliere diabeteszorg.'

Leefomgeving
De tweede studie is onder leiding van onderzoeker drs. Jeroen Lakerveld: 'De leefomgeving van mensen speelt een belangrijke rol in de keuzes die ze maken omtrent lichaamsbeweging en voeding. In dit onderzoek gaan we bekijken hoe gemeentes hun beleid op een effectieve manier kunnen veranderen, zodat de bewoners meer gaan bewegen en gezonder gaan eten. Daarnaast gaan we de behoeftes op dit gebied van mensen met een verhoogde kans op diabetes in kaart brengen. Uiteindelijk zullen we een praktisch advies geven om de leefomgeving in gemeentes te verbeteren.'

Beide studies zullen worden uitgevoerd door het EMGO Instituut van het VU medisch centrum in Amsterdam. Voor beide studies is in totaal bijna 400 duizend euro subsidie toegekend. De studies gaan voor het einde van dit jaar van start en zullen anderhalf jaar duren.

printen