Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Onderzoek naar de effecten van lixisenatide (Lyxumia®) en insuline glulisine (Apidra®) op de nierfunctie

ELIXIRS onderzoek

Achtergrond en Doel van het onderzoek


Patiënten met diabetes mellitus type 2 (in de volksmond bekend als "suikerziekte") lopen risico om gedurende hun leven problemen te krijgen met de functie van hun nieren. Om dit te voorkomen schrijven artsen meestal bloeddrukverlagende medicijnen voor en behandelen ze een hoge bloedglucose (suikerwaarde in het bloed). Desondanks komt diabetische nierziekte nog altijd veel voor.

Dit onderzoek richt zich op de effecten van het nieuwe medicijn lixisenatide ("Lyxumia®") wat gebaseerd is op het lichaamseigen darmhormoon glucagonachtig peptide-1 (GLP-1). Dit geneesmiddel wordt inmiddels op grote schaal gebruikt als behandeling van diabetes patienten. Het verlaagt de bloedglucose en kan helpen bij het afvallen in gewicht. Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat lixisenatide positieve effecten heeft op de functie van de nieren.
Het doel van dit onderzoek is daarom om de invloed van dit nieuwe medicijn op de nieren te vergelijken met dat van een huidige standaard behandeling. Als standaard zal gebruik worden gemaakt van insuline glulisine (een kortwerkend insuline met de merknaam "Apidra®"), welke al vele jaren gebruikt wordt bij de behandeling van diabetes.

Wie mogen deelnemen?


Om de vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, moeten wij een aantal eisen stellen aan de deelnemers:
" U bent tussen de 35 en 75 jaar
" Als vrouw bent u ná de overgang
" U heeft diabetes mellitus type 2
" U wordt behandeld met insuline*
" U heeft overgewicht

*de onderzoeksarts kan u vertellen welk type insuline geschikt is voor deelname aan dit onderzoek

Als u op al deze vragen 'ja' heeft beantwoord kunt u mogelijk meedoen met dit onderzoek.

Wat betekent meedoen?

Als u besluit dat u mee wilt doen, dan volgt eerst een afspraak om na te gaan of u geschikt bent voor deelname (vooronderzoek of "screening").
Als u geschikt bent, dan volgt na 5 weken een testdag om uw nierfunctie uitgebreid te meten voor aanvang van de behandeling met één van de studiemedicijnen (we bepalen dus de "uitgangssituatie").
We meten de nierfunctie door middel van het toedienen van twee hulpstoffen (suikers) via het infuus, die vervolgens in de urine worden opgevangen. Tijdens deze testdag zullen ook metingen worden uitgevoerd om de functie van de bloedvaten in kaart te brengen. Na deze uitgangsmeting krijgt u middels loting één van de 2 behandelingen toegewezen, te weten lixisenatide óf insuline glulisine. Het medicijn dient u gedurende 8 weken eenmaal per dag zelf met een kleine naald onder de huid te injecteren. Tijdens de behandelperiode zult u tevens dagelijks uw bloedglucose meten. Vier weken na de start van de behandeling komt u terug naar het ziekenhuis voor controle. Na 8 weken zal de nierfunctie test, zoals hierboven vermeld, worden herhaald om het effect van de studiemedicatie op de nierfunctie te meten. Na deze testdag zult u de medicijnen weer inleveren en bent u klaar met het onderzoek.

Voor het meedoen aan dit onderzoek ontvangt u een onkosten- en reisvergoeding.

Informatie


Voldoet u aan bovengenoemde eigenschappen en bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de onderzoeksartsen van deze studie:


Dhr. Lennart Tonneijck MSc of Dhr. Marcel H.A. Muskiet MSc, onderzoeksartsen
VU medisch centrum Amsterdam
Diabetescentrum / Afdeling Interne Geneeskunde
Telefoonnummer: 020-4440651
E-mail: elixirs@vumc.nl

printen