Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Renalis onderzoek

Onderzoek naar de effecten van linagliptine en glimepiride op de nierfunctie

Achtergrond en Doel van het onderzoek


Patiënten met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte) lopen risico om gedurende hun leven problemen te krijgen met de functie van hun nieren. Om dit te voorkomen schrijven artsen meestal bloeddrukverlagende medicijnen voor en proberen ze hoge bloedglucosespiegel (suikerwaarde in het bloed) te voorkomen. Desondanks komt diabetische nierziekte nog altijd veel voor.
 
Het voorliggend onderzoek richt zich op de effecten van het nieuwe medicijn linagliptine wat gebaseerd is op het lichaamseigen darmhormoon glucagonachtig peptide 1 (GLP-1). Het geneesmiddel is een zogenaamde DPP-4 remmer (het remt het GLP-1 afbrekende enzym dipeptidylpeptidase (DPP)-4), en wordt inmiddels op grote schaal gebruikt als behandeling van diabetes patienten in Nederland. Linagliptine verlaagt niet alleen de bloedglucosespiegel, er zijn ook aanwijzingen dat deze klasse geneesmiddellen positieve effecten heeft op de functie van de nier.
Het doel van dit onderzoek is daarom om de invloed van dit nieuwe medicijn op de nieren te vergelijken met dat van de huidige standaard behandeling. Als standaard zal gebruik worden gemaakt van glimepiride (een sulfonylureum (SU)-derivaat), welke al vele jaren gebruikt wordt bij de behandeling van diabetes.

Wie mogen deelnemen?


Om de vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, moeten wij een aantal eisen stellen aan de deelnemers:
" Bent u tussen de 35 en 75 jaar?
" Als vrouw bent u ná de overgang?
" Heeft u diabetes mellitus type 2?
" Wordt u hiervoor behandeld met pillen (en niet met insuline)?
" Heeft u overgewicht?

Als u op al deze vragen 'ja' heeft beantwoord kunt u mogelijk meedoen met dit onderzoek.

Wat betekent meedoen?


Als u besluit dat u mee wilt doen, dan volgt eerst een afspraak om na te gaan of u geschikt bent voor deelname (vooronderzoek of "screening").
Bij geschiktheid volgt (na 7-8 weken) een testdag om uw nierfunctie uitgebreid te meten voor aanvang van de behandeling met de studie medicijnen (we bepalen dus de "uitgangssituatie"). Dit wordt gedaan door middel van toedienen van hulpstoffen per infuus die vervolgens in de urine worden opgevangen. Tijdens deze testdag zullen ook nog metingen worden uitgevoerd om de functie van de bloedvaten in kaart te brengen. Na deze uitgangsmeting krijgt u middels loting één van de 2 behandelingen toegewezen, te weten linagliptine (DPP-4 remmer) of glimepiride (SU-derivaat). De medicijnen dient u gedurende 8 weken in te nemen. Het onderzoek zal "dubbelblind" worden uitgevoerd, wat bekent dat u noch de onderzoekers weten welk medicijn u gebruikt. Dit wordt gedaan om de uitkomsten niet te beïnvloeden. Vier weken na de start van de behandeling komt u terug naar het ziekenhuis voor controle. Na 8 weken zal de nierfunctie test, zoals hierboven vermeld, worden herhaald om het effect van de studiemedicatie op de nierfunctie te meten. Na deze testdag zult u de medicijnen weer inleveren en bent u klaar met het onderzoek.

Voor het meedoen aan dit onderzoek ontvangt u een onkosten- en reisvergoeding.

Informatie


Voldoet u aan bovengenoemde eigenschappen en bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeksarts van deze studie:

Dhr. M.H.A. Muskiet, MSc.
VU medisch centrum Amsterdam
Diabetescentrum / Afdeling Interne Geneeskunde
Telefoonnummer: 020-4442780
E-mail: ma.muskiet@vumc.nl

Dhr. M.H.A. Muskiet, MSc.

printen