Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

DESIRE studie: onderzoek naar de rol van de kleine vaten bij het ontstaan van insuline ongevoeligheid

Achtergrond en Doel van het onderzoek

Insuline is een belangrijk hormoon in het menselijk lichaam dat betrokken is bij de stofwisseling. Het zorgt onder andere voor opname van suiker ( glucose ) in de spieren. Een overmaat aan voeding kan leiden tot ongevoeligheid voor dit hormoon. Hierdoor wordt er minder suiker opgenomen in de spieren en kan er een te hoog suiker in het bloed ontstaan. We noemen deze aandoening suikerziekte ( type 2 diabetes ). Het mechanisme achter het ontstaan van insuline ongevoeligheid is nog niet volledig opgehelderd.

Met dit onderzoek willen we de allereerste effecten van overvoeding op de insuline gevoeligheid testen in verschillende weefsels, zoals spieren, vet, lever en de kleine vaten ( microcirculatie ). In de afgelopen jaren hebben onderzoekers aangetoond dat een verminderde insuline afhankelijke opname van glucose samen gaat met een verminderde gevoeligheid voor insuline in de vaatwand ( vasculaire insuline resistentie ).Proefdieronderzoek laat bovendien zien dat vasculaire insuline resistentie optreedt voordat er effecten van overvoeding in de andere weefsels worden gevonden. Dit zou kunnen betekenen dat vasculaire insuline resistentie leidt tot insuline ongevoeligheid in de andere weefsels. In mensen is ditalleen nog nooit aangetoond. Met dit onderzoek testen we of insuline ongevoeligheid ook bij mensen als eerste in de vaatwand optreedt. Dit is belangrijk om te weten, want het biedt aanknopingspunten voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen, gericht op deze vasculaire insuline resistentie. Deze medicijnen zouden niet alleen de glucose opname kunnen verbeteren, maar zouden bovendien ook effectief kunnen zijn bij hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en aderverkalking.  

Wie mogen deelnemen?

Om de vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, moeten wij een aantal eisen stellen aan de deelnemers:

* U bent man
* U bent tussen de 18 en 30 jaar
* U bent gezond en gebruikt geen medicatie
* U heeft een BMI van 20 tot 25 (BMI=gewicht(kg)/lengte(m)^2)

Als u op al deze vragen 'ja' heeft beantwoord kunt u mogelijk meedoen met dit onderzoek.

Als u besluit dat u mee wilt doen, dan volgt eerst een afspraak om na te gaan of u geschikt bent voor deelname (vooronderzoek of "screening").

Wat betekent meedoen?

Het onderzoek bestaat uit de volgende aspecten: 

  • Een dieet interventie: u volgt gedurende 4 weken een dieet met 60% extra calorieŽn. Het is de bedoeling dat u met dit dieet ongeveer 5% in gewicht aankomt. Daarna volgt u gedurende eenzelfde periode een dieet met minder calorien om op uw oude gewicht terug te komen.
  • Gedurende deze periode komt u 4x een hele dag naar het onderzoekscentrumvoor het testen van de insuline gevoeligheid in verschillende weefsels. Dit bezoek duurt steeds 7 uur.
  • U komt een 5e keer naar het onderzoekscentrum voor afname van een stukje spier en vet uit uw bovenbeen. Dit gebeurt onder lokale verdoving op de poliklinische operatiekamers.

Vergoeding?

Voor het meedoen aan dit onderzoek ontvangt u een onkosten- en reiskostenvergoeding.

Informatie

Voldoet u aan bovengenoemde eigenschappen en bent u geÔnteresseerd of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de onderzoeksarts van deze studie:

Anna Emanuel, onderzoeksarts
VU medisch centrum Amsterdam
Diabetescentrum / Afdeling Interne Geneeskunde
Telefoonnummer: 020-4445172
E-mail: a.emanuel@vumc.nl

Anna Emanuel

printen