Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Diabeteszorg in VUmc

Waar staan we voor?

Het diabetescentrum staat voor goede patiëntenzorg en patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek. De zorg voor mensen met diabetes vindt plaats op verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Het diabetescentrum streeft naar een gecoordineeerde of gestructureerde samenwerking binnen ziekenhuisafdelingen waardoor de aanwezige expertise optimaal wordt benut. Aan patiënten met complexe problematiek bieden wij ook graag onze expertise (op tijdelijke consultatieve basis) aan. Het jaarlijks onderzoek, dat veelal diverse aspecten kent, wordt nu waar mogelijk in de vorm van het Periodiek Groot Onderzoek in een dagdeel door de betrokken disciplines verricht.
Het diabetescentrum wordt geleid door een dagelijks bestuur onder voorzitterschap van de door de Raad van Bestuur benoemde directeur.

Doelen

Het diabetescentrum wil zorg bieden aan patiënten met complexe medische en psychosociale problematiek. Dit noemen we topreferente zorg. De aanwezige expertise en middelen zullen ook worden aangewend voor de zorg aan de andere patiënten met diabetes die onder behandeling zijn in VUmc.
Een tweede belangrijk doel is het faciliteren van internationaal erkend hoogwaardig patiëntgebonden onderzoek. Dit onderzoek wordt gecoördineerd en geleid vanuit de verschillende onderzoekinstituten.
We willen onze doelen op de volgende manier bereiken:

  • Goede coördinatie en organisatie van de multidisciplinaire patiëntenzorg voor de diabetespatiënten.
  • Bewaken van de kwaliteit van de geleverde patiëntenzorg
  • Bevorderen van de expertise op diabetesgebied binnen de verschillende participerende afdelingen en van de multidisciplinaire samenwerking.
  • Het vergroten van de herkenbaarheid voor verwijzers en externe organisaties.

Tweedelijns en topreferente zorg

De gespecialiseerde diabeteszorg voor volwassenen vindt vooral plaats op de afdelingen algemene inwendige geneeskunde en endocrinologie. De internisten houden zich bezig met de regionale, tweedelijnsdiabeteszorg (dit is de zorg die in een ziekenhuis plaatsvindt) en zijn daarmee verantwoordelijk voor de regio rondom VU medisch centrum. De diabetoloog/endocrinoloog richt zich primair op topreferente diabeteszorg. Dit is zorg die complex en intensief is. De patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden op de polikliniek endocrinologie gezien onder supervisie van een diabetoloog/endocrinoloog.
Onder topreferente diabeteszorg wordt verstaan:

  • Het geven van behandelingsadviezen aan door collega-specialisten verwezen complexe patienten ("second opinion").
  • Het starten van insuline-pomp therapie (continue subcutane of intraperitoneale insuline infusie).
  • Het begeleiden van patiënten met (ernstige) psychosociale problematiek, acceptatie problemen, depressieve klachten, angst voor hypoglycaemie, spuit en/of prikangst.
  • Het begeleiden van zwangere patiënten met diabetes en vrouwen met diabetesgerelateerde complicaties en kinderwens .
  • De diagnostiek en behandeling van insuline-allergie.

Verschillende  afdelingen, maar in het bijzonder de afdelingen algemene inwendige geneeskunde en endocrinologie maken gebruik van de faciliteiten van het diabetescentrum, en werken met dezelfde diabetes-behandelprotocollen. In het kader van de kwaliteitstoetsing worden de diabetespatiënten geregistreerd. Deze gegevens worden gezamenlijk geraadpleegd.

printen