Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Second opinion

Als er specifieke problemen zijn in de diabetesbehandeling in een ander ziekenhuis, is het mogelijk om, als 'second opinion',  voor een tijdelijke behandeling naar het Diabetescentrum VUmc te komen. Dit gebeurt altijd in overleg met de behandelaar van het verwijzend ziekenhuis en in principe voor een periode van maximaal een jaar.

Het DiabetesteamVUmc kan hierbij onder andere het volgende bieden:

  • Het geven van concrete behandelingsadviezen aan complexe patiënten
  • Het starten van insuline-pomp therapie (continue subcutane of intraperitoneale insuline infusie)
  • Het begeleiden van patiënten met (ernstige) psychosociale problematiek, acceptatie problemen, depressieve klachten, angst voor hypoglykemie, spuit en/of prikangst
  • Het begeleiden van zwangere patiënten met diabetes en vrouwen met diabetesgerelateerde complicaties en kinderwens
  • De diagnostiek en behandeling van insuline-allergie.

De opzet is dat verwezen patiënten in een carrousel gezien worden door de internist, diabetesverpleegkundige en diëtist. Er wordt een behandelplan afgesproken en waar nodig wordt de zorg uitgebreid met een consult aan de medisch psycholoog. Patiënten worden regelmatig in het teamoverleg besproken en met de patiënt wordt de zorg geëvalueerd en de doelen waar nodig bijgesteld. Indien de verwijsvraag is beantwoord,wordt de patiënt met een begeleidend schrijven weer terugverwezen naar zijn eigen behandelaar. Een enkele keer is er een indicatie om de behandeling van de verwijzer over te nemen.

printen