Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

PRISMA

PRISMA is een groepseducatie programma, bestemd voor alle mensen met type 2 diabetes die voor hun diabeteszorg naar het VUmc komen. Prisma richt zich op grip krijgen op de diabetes, door in groepsverband kennis te delen en te vergaren, inzicht te verkrijgen in wat de invloed is van diabetes op het dagelijks leven en wat je als diabetespatiënt zelf kunt doen om grip te krijgen op de diabetes en dit zo goed mogelijk in te passen in het eigen dagritme. De opzet van de cursus is gericht op actieve deelname van de deelnemers en sluit aan op de al aanwezige kennis. Ook partners zijn van harte welkom aan te schuiven bij de groep. 

De Prisma training bestaat uit twee dagdelen, verspreid over twee weken, en wordt gegeven door ervaren trainers uit het diabetesteam VUmc.

www.prisma-diabetes.nl

printen