Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Zwangerschap

Themaspreekuur Diabetes en zwangerschap
Sinds 2004 biedt een team van gynaecologen, internisten, diabetesverpleegkundigen en diëtisten zorg aan zwangere vrouwen met diabetes in een speciaal daartoe ingericht thema spreekuur. Alle zwangere vrouwen met diabetes, met hun partners / direct betrokkenen, worden in een carrousel-opzet afwisselend gezien door de verschillende professionals. Vooraf vindt een bespreking plaats waarin de zorg tussen diabetesbehandelaars en verloskunde specialisten op elkaar wordt afgestemd, waar nodig wordt extra zorg en / of (laboratorium)onderzoek ingezet. De carrousel-opzet zorgt er voor dat alle zorg zich zoveel mogelijk op één dagdeel afspeelt, zodat voor de zwangere vrouw geen extra polikliniekbezoeken nodig zijn.

Naast het bezoek van het thema spreekuur is er intensief, veelal wekelijks, contact met de diabetesverpleegkundige over met name de bloedglucosewaarden. Dit contact gebeurt meestal telefonisch of per e-mail.

Het thema spreekuur is bedoeld voor

1. vrouwen die voor hun diabetes (type 1, 2 of anders) onder
    behandeling zijn in het VUmc
2. vrouwen die tijdens hun zwangerschap diabetes ontwikkelen
    (zwangerschapsdiabetes) en ingestuurd worden door de
    verloskundige of vanuit een polikliniek verloskunde
3. doorverwijzingen van zwangere vrouwen met diabetes uit andere
    ziekenhuizen

Vrouwen met diabetes type 1 krijgen een continue glucosemonitoring systeem aangeboden.

Zwangerschapswens
De internist, diabetesverpleegkundige en waar nodig de diëtist zullen, voorafgaand aan een eventuele zwangerschap, begeleiding bieden om de bloedglucosewaarden alvast zo goed mogelijk te reguleren. Soms is daarvoor insulinepomptherapie gewenst. Naast alle vragen rondom zwangerschap en diabetes zijn ook de schildklierfunctie, de ogen, het medicijngebruik en bloeduitslagen belangrijke gespreksonderwerpen. Een (eenmalig) consult aan de gynaecoloog is onderdeel van de voorbereiding op een zwangerschap.

Op de verloskunde afdeling van het VUmc is een speciaal protocol voor zwangere vrouwen met diabetes die tijdens de zwangerschap insuline gebruikt hebben.

printen