Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Internist

De internist (of internist in opleiding) let vooral op de medische aspecten van de diabetes. Tijdens een eerste polikliniekbezoek vindt er een gesprek met de internist plaats. Deze doet, meestal samen met een co-assistent (student geneeskunde in de laatste fase van de studie) een uitgebreid lichamelijk onderzoek. De internist bespreekt de onderzoeksresultaten en stelt een behandeling voor. Er wordt afgesproken welk bloed- en urineonderzoek plaatsvindt, en wanneer dat gebeurt. De internist verwijst door naar de diabetesverpleegkundige, de diëtist en eventueel andere deskundigen.

printen