Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Diabetes­verpleegkundige

De diabetesverpleegkundige begeleiding richt zich op het ondersteunen en bevorderen van de zelfmanagement van de diabetespatiënt. Dit gebeurt vooral door voorlichting te geven over de factoren die invloed hebben op de diabetesregulatie. De individuele situatie van de betreffende patiënt is hierbij leidend. Onderwerpen als medicatie, zelfcontrole, voeding, beweging en overige leefstijlaspecten komen in elk consult ter sprake.

Het Diabetescentrum VUmc staat voor innovatie: nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van hulpmiddelen, worden waar mogelijk en nodig ingezet.

Hoe vaak u bij de diabetesverpleegkundige moet komen, hangt af van de zorgvraag. Die kan per persoon verschillen maar ook per situatie van dezelfde persoon. Het zorgaanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op de specifieke vraag en behoefte van de patiënt. Verandering van leefstijl, therapie maar ook bijvoorbeeld zwangerschapswens, depressieve gevoelens en interesse in nieuwe hulpmiddelen zijn redenen voor extra consulten.

Het zorgpad Diabetes voorziet in minimaal eenmaal per jaar een consult, waarin jaarcontroles worden uitgevoerd. Jaarcontroles bevatten:

1. Hetgeen de patiënt wil bespreken
2. Voetonderzoek
3. Welbevinden screening
4. Spuitplaatscontrole
5. Controle van hulpmiddelen (zoals bloedglucosemeter,
    injecteermaterialen, pomp, sensor)
6. Specifieke diabetes onderwerpen zoals bloedglucoseregulatie
   (hypo- en hyperglykemieën), leefstijl, mondzorg en dergelijke
7. Zo nodig: fundusfoto

printen