Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Gynaecoloog

Wanneer een vrouw met diabetes zwanger is, komt zij onder behandeling van een gynaecoloog. De gynaecoloog kan ook geconsulteerd worden als men vragen heeft over erfelijkheid van diabetes of de instelling van de bloedglucose vóór de een gewenste zwangerschap. Neem contact op met uw internist als u verwezen wilt worden naar de gynaecoloog.

Bij de zorg voor zwangeren met diabetes zijn naast de gynaecoloog veel andere deskundigen betrokken, zoals de internist-endocrinoloog, de diabetesverpleegkundige en de diëtist. Het is belangrijk dat deze zorgverleners goed met elkaar samenwerken. Daarom wordt in VUmc een gecombineerd (of multidisciplinair) spreekuur gehouden, waarin alle genoemde zorgverleners een aandeel hebben.

printen