Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Medisch Psycholoog

Diabetes is een belastende ziekte. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat er psychosociale problemen kunnen ontstaan.
Het lukt de meeste diabetespatiënten na korte of langere tijd hun weg te vinden in het leven met hun diabetes. Een steunende omgeving speelt hierin een belangrijke positieve rol. Soms wordt een bestaand evenwicht verstoord waardoor er behoefte kan zijn aan extra begeleiding.


Bij persoonlijke problemen die met de diabetes samenhangen, kunt u een beroep doen op de medisch psycholoog. Dit kan uitsluitend door verwijzend behandelend arts binnen/buiten het VU medisch centrum. De begeleiding van de medisch psycholoog kan bestaan uit gesprekken, eventueel in het bijzijn van een partner/familielid. Ook kan een behandeling plaatsvinden, gericht op een specifiek psychisch probleem. De behandeling is in de regel kortdurend, ongeveer 5 á 10 contacten. De medisch psycholoog kan ook neuropsychologisch onderzoek uitvoeren. Met behulp van een neuropsychologisch onderzoek kunnen bepaalde hersenfuncties in kaart worden gebracht.

printen