Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Nefroloog

Een nefroloog is een internist die zich heeft gespecialiseerd in nierziekten. Een van de complicaties van diabetes kan nierschade zijn (nefropathie). De eerste uiting van nierschade bij diabetes is het lekken van kleine eiwitten (microalbuminurie) via de urine. Dit is de reden dat jaarlijks laboratorium onderzoek plaats vind op nierfunctie en microalbuminurie in een portie of 24 uurs urine. Als er sprake is van microalbuminurie en of nierfunctie verslechtering, zal nog meer geprobeerd moeten worden de glucoses en bloeddruk zo optimaal mogelijk te behandelen. Als dit niet goed lukt of de nierfunctie teveel achteruit gaat dan kan uw behandelaar u doorverwijzen naar de nefroloog voor al dan niet eenmalig advies of overname van de behandeling.

printen