Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

 

  

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg VUmc (EPZ) is een samenwerkingsverband van afdelingen en onderzoeksinstituten van het VUmc, betrokken bij palliatieve zorg en beslissingen rondom het levenseinde, en Hospice Kuria.  hal DvE47056

Patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening vormen de pijlers van het EPZ.