Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

        

Onze afdeling is een van de grote extramurale afdelingen van VUmc en bestaat uit meerdere secties. Samen verzorgen wij de opleiding tot huisarts, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, het studentenonderwijs in beide vakgebieden, wetenschappelijk onderzoek en nascholing. Via onze academische netwerken hebben wij een actieve relatie met vele zorgverleners buiten onze organisatie. Patiëntenzorg vindt plaats in onze Universitaire Huisartsenpraktijk en binnen de transferafdeling van VUmc. Naast voortdurende aandacht voor ontwikkelingen in beide beroepsgroepen - en onze academische taken daarin - willen wij door het bundelen van expertise beide specialismen krachtig ontwikkelen en positioneren. Onze missie en visie vindt u hier. De afdeling staat onder leiding van prof. dr. Henriëtte van der Horst. Plaatsvervangend afdelingshoofd is prof. dr. Cees Hertogh. Een organogram van de afdeling vindt u hier.