Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde (ANH)

Het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde is een samenwerking tussen de discipline huisartsgeneeskunde VUmc en een aantal huisartsenorganisaties in de regio Amsterdam / Haarlem. 

In het ANH werken huisartsen, docenten en onderzoekers met elkaar samen aan wetenschappelijk onderzoek en aan vernieuwing van zorg en onderwijs met als doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en de optimalisering van de huisartsgeneeskunde. Het ANH vormt hierbij een proeftuin voor praktijk en academie van waaruit nieuwe ontwikkelingen gestalte krijgen.

Het ANH-VUmc bestaat sinds 2003. 

 
Bezoek onze site: www.vumc.nl/anh