Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Studentenonderwijs huisarts- & ouderengeneeskunde

Onze naam zegt het al: de sectie studentenonderwijs huisartsgeneeskunde is verantwoordelijk voor al het onderwijs in de huisartsgeneeskunde aan de studenten in de 6-jarige basisartsopleiding - de bachelor en de master. Zo dragen wij ons steentje bij aan de opleiding van goede, nieuwe dokters, ongeacht hun specialisatie later. 
Wij geven heel veel onderwijs: basisvaardigheden, medische communicatie, practica, colleges. Maar dat niet alleen. Zo laten wij de studenten in een zo vroeg mogelijk stadium kennismaken met de huisartspraktijk in onze stage in het tweede jaar van de bachelor. Daarnaast is de opleiding ingericht aan de hand van een aantal rollen die artsen in hun hele loopbaan gaan vervullen, en heeft het hoofd van onze sectie de verantwoording voor de centrale rol van Medisch Expert. Een ander vakoverstijgend aspect is Professioneel Gedrag. De coördinatie hiervan ligt ook bij een van onze stafleden. Verder is onze sectie verantwoordelijk voor de opleidingsbrede klinisch redeneertoetsen in het eerste masterjaar.
Kortom, we spelen een prominente rol, ook in het onderwijs dat gegeven wordt door andere afdelingen. Door dit alles heen promoten wij ons vak met verve. Zodat - inderdaad - veel afgezwaaide basisartsen kiezen voor ons vak.