Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Huisartsgeneeskunde in de bacheloropleiding

Bacheloropleiding

Tutoren

Tijdens de bacheloropleiding worden de leergroepen begeleid door tutoren. Per semester zijn drie stafleden van onze sectie tutor.
De tutor is vooral een coach: de studenten hebben de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het functioneren van de leergroep en de tutor treedt op als kwaliteitsbewaker en -bevorderaar. Dit betekent dat de tutor de groep aanwijzingen geeft hoe ze de werkwijze kunnen verbeteren en wat ze kunnen doen voor een beter leerresultaat. Zo worden de studenten gestimuleerd hun competenties te ontwikkelen.

Patiëntcolleges

De stafleden van onze sectie verzorgen patiëntcolleges en studieopdrachten. Die colleges en opdrachten zijn onderdeel zijn van cursussen die door onze afdeling of door andere afdelingen worden verzorgd.

Competentiepractica 

Onze sectie verzorgt veel zgn. competentiepractica tijdens de bacheloropleiding. Dit zijn practica waarbij de studenten al vroeg kennismaken met het praktisch medisch handelen, met name het verrichten van een lichamelijk onderzoek. Tijdens de practica wordt door een docent eerst kort de relevante achterliggende theorie besproken, zoveel mogelijk aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Daarna gaan de studenten in tweetallen met elkaar oefenen onder begeleiding van de docent.

Praktijkstage Huisartsgeneeskunde 

In elk studiejaar lopen de studenten een verplichte stage. In het tweede jaar is dat de praktijkstage in de huisartspraktijk. De studenten maken op die manier niet alleen kennis met de geneeskunde in de praktijk, maar krijgen ook zicht op competenties als communiceren en samenwerken.

Stageperiode
De studenten komen zes dagen naar de praktijk in de periode oktober tot en met mei. Ze wonen spreekuren bij en zien zelf ook patiënten. Zes dagdelen, op een vaste dag (maandag, donderdag of vrijdag) zijn ze niet-spreekuurgebonden bezig. Het heeft de voorkeur dat de studenten in tweetallen werken omdat zij elkaar kunnen observeren en feedback kunnen geven bij het uitvoeren van de opdrachten. De invulling van de stage kan in iedere praktijk anders verlopen, afhankelijk van de praktijksituatie (extra spreekkamer) en of het gaat om een koppel of één student. 

Praktijkopdrachten
- Observeren van de huisarts.
- Afnemen van intake en anamnese bij nieuwe en controle patiënten.
- Gericht lichamelijk onderzoek doen bij patiënten. De studenten zijn hierin getraind.
- In kaart brengen van de praktijkorganisatie.
- In kaart brengen van de gevolgen van een chronische ziekte voor de patiënt.
- Oriëntatie op kleine kwalen in de praktijk.
- Kennismaken met andere eerstelijnsdiciplines.
- Geriatrische screening.
- Farmacotherapie opdracht.

Wilt u als huisarts meer weten over de 2e-jaars praktijkstage? Bel of mail dan naar Marie-Thérèse van Ham, 020-4459362, mth.vanham@vumc.nl

Wetenschappelijk Focusonderwijs

Het Wetenschappelijk Focusonderwijs is de laatste cursus van de bacheloropleiding. Daarin leren studenten wetenschappelijk te denken en te handelen binnen de wetenschappelijke wereld van een vakgebied. Huisartsgeneeskunde is een van de vakgebieden waaruit de studenten kunnen kiezen. Onze sectie verzorgt uiteraard het bijbehorende onderwijs en de beoordeling van het wetenschappelijke projectvoorstel dat de studenten moeten schrijven. Het project zelf wordt in de masteropleiding uitgevoerd. 

 

printen