Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Huisartsgeneeskunde in de masteropleiding

Masteropleiding

Coschap Huisartsgeneeskunde

In het tweede jaar van de masteropleiding lopen de coassistenten het verplichte coschap Huisartsgeneeskunde van 6 weken in een huisartspraktijk. Het doel van het coschap is het uiteindelijk zelfstandig kunnen uitvoeren van consulten, inzicht te krijgen in de functie van de huisarts als spil in de gezondheidszorg en kennis te maken met de huisartsgeneeskundige beroepsbeoefening.

Tijdens het coschap heeft de coassistent drie terugkomdagen op de afdeling. Het coschap wordt afgesloten met een mondeling tentamen op het klinisch redeneren. Het eindcijfer is gebaseerd op de beoordeling door de huisarts en het mondeling tentamen.

Wilt u als huisarts meer weten over het coschap Huisartsgeneeskunde? Wilt u coassistenten opleiden? Bel of mail dan naar Mevr. J.J.T. Huijsman, huisarts 020-4448246, j.huijsman@vumc.nl

Semi-artsstage

De semi-artsstage, of SAS, neemt vier maanden (16 weken) van het derde masterjaar in beslag. De stage is gericht op zelfstandig leren werken, en de student mag zelf kiezen bij welke afdeling hij of zij de semi-artsstage gaat lopen. Onze sectie biedt 20 semi-artsplaatsen in huisartspraktijken aan.

Tijdens de semi-artsartsstage heeft de student twee intervisiebijeenkomsten in VUmc, tezamen met SAS-studenten in andere vakgebieden. De stage wordt afgesloten met een beoordeling door de huisarts.

Wilt u als huisarts meer weten over de semi-artsstage Huisartsgeneeskunde? Wilt u SAS-studenten opleiden? Bel of mail dan naar Rob Dreissen, 020-4448229, re.dreissen@vumc.nl

Keuzestage

De keuzestages vormen het laatste onderdeel van de masteropleiding. De vakgebieden van hun keuzestages mogen de co-assistenten zelf kiezen. Ook de duur en inhoud bepaalt de student zelf: wat past het beste bij zijn of haar specifieke vraagstelling?

De beoordeling vindt plaats aan de hand van een verslag.

Wilt u als huisarts meer weten over de keuzestage Huisartsgeneeskunde? Bel of mail dan naar Rob Dreissen, 020-4448229, re.dreissen@vumc.nl

printen