Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

AIOTHO

Een leuke en afwisselende uitdaging!

Sinds een aantal jaar bestaat er in Nederland de mogelijkheid om de huisartsopleiding te combineren met het uitvoeren van een promotieonderzoek. Deze combinatie heet een aiotho-traject (Arts in Opleiding tot Huisarts en Onderzoeker) en duurt doorgaans 6 jaar.   

Het is een leuke, leerzame en uitdagende combinatie. Door het werken in de praktijk doe je ervaring op met de populatie en de problematiek waar de huisarts dagelijks mee werkt. Deze ervaring kun je gebruiken bij het toespitsen van het onderzoek: wat is relevant en haalbaar voor de huisartsenpraktijk? De ervaringen die je opdoet binnen het onderzoek, helpen je een kritische huisarts te zijn. Je leert beter het onderzoek van anderen te interpreteren en beoordelen, en je wordt je meer bewust van de voordelen en beperkingen van behandelrichtlijnen. Tijdens het promotieonderzoek word je opgeleid tot zelfstandig onderzoeker. Er is gelegenheid voor het volgen van diverse cursussen, bijvoorbeeld voor de opleiding tot epidemioloog.

Het kan lastig zijn om het aiotho-schap te organiseren, omdat je zowel aangenomen moet zijn voor de huisartsopleiding als voor een baan als promovendus. De HVRC heeft regels opgesteld waaraan een dergelijk traject moet voldoen. De aiotho is in principe in dienst bij de SBOH (Stichting Beroepsopleiding Huisarts) voor het hele traject. Dit heeft als voordeel dat je niet met wisselende werkgevers zit.

Op dit moment zijn er vijf aiotho's bij VUmc werkzaam. Als je overweegt om aiotho te worden is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk aan te geven. Dit kan helpen om het traject goed te plannen en hier financiering voor te zoeken.   

Heb je interesse voor of vragen over het aiotho-traject? Neem contact op met onze AIOTHO-makelaar Otto Maarsingh (senior onderzoeker, ex-aiotho): o.maarsingh@vumc.nl

Zie ook:

Enkele afgesloten projecten:

Het beloop van depressie bij 55-plussers in de huisartspraktijk - AIOTHO: Els Licht

COMPAS-D - AIOTHO: Pim van den Dungen

PARADE - AIOTHO: Karolien Biesheuvel-Leliefeld

Nu lopende projecten:

PROSPECTS - AIOTHO: Nikki Claassen-van Dessel

RODEO - AIOTHO: Hanneke Stam

Obesitas bij kinderen - AIOTHO: Annemarie Schalkwijk

STEPDEP - AIOTHO Lidy Pols

VERTIGO - AIOTHO: Vincent van Vugt