Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Ouderengeneeskunde

Onze missie

Ouderengeneeskunde VUmc levert innovatief en inspirerend onderwijs en onderzoek gericht op proactieve, probleemgeoriënteerde en persoonsgerichte zorg voor kwetsbare ouderen met multimorbiditeit en functiebeperkingen. Zij doet dit door middel van kennisontwikkeling, kennisoverdracht en academische patiëntenzorg en door het ondersteunen van professionals in de ouderenzorg. Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan een optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven van de oudere patiënt met complexe zorgvragen. 

Onze taken

Ouderengeneeskunde VUmc bestaat uit vier secties (die u hiernaast vindt). Tussen de secties, en de secties van huisartsgeneeskunde, vindt veel inhoudelijke samenwerking en personele uitwisseling plaats. De 100 medewerkers van ouderengeneeskunde zetten zich met veel enthousiasme in voor onze academische taken: onderwijs, opleiding, onderzoek en patiëntenzorg. 

Informatie

Wilt u meer weten over onze discipline, blader dan eens door onze site. Onder publicaties vindt u onze jaarverslagen.