Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Nationale publicaties ouderengeneeskunde

2014

Bevindingen door onderzoeksbureau Motivaction naar de behoeften van thuiswonende ouderen met een intensieve zorgvraag en hun mantelzorgers aan medische zorg en ondersteuning.

www.vumc.nl/huisartsgeneeskunde/ouderengeneeskunde/nationale publicaties ouderengeneeskunde   

*****

Vanaf 2013 worden de wetenschappelijke publicaties van huisartsgeneeskunde & ouderengeneenskunde in één gezamenlijk overzicht gepubliceerd (zie hoofdpagina). Hieronder vindt u publicaties van Ouderengeneeskunde van vóór 2013.

Een selectie van nationale publicaties van medewerkers van de onderzoeksgroep ouderengeneeskunde.

Publicaties 2011

1. Hertogh CMPM. Zorg vraagt om hoofd, zowel als om handen. Zorgmarkt 2011; 11: 34-8.
2. Van Asch I, de Lange J, Smalbrugge M, Pot AM. Op zoek naar zin. Denkbeeld 2011: 22-5.
3. Meiland, FJ. De SENIOR van de toekomst heeft een mobiele assistent. VU-Magazine 2011; 3: 13-
17.
4. Ribbe MW. Specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen moeten meer samenwerken. Tracer 24; 2011.12.01: 7.

printen