Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Wetenschappelijk onderzoek ouderengeneeskunde

De onderzoeksgroep ouderengeneeskunde ontwikkelt, systematiseert en verspreidt kennis ten behoeve van een optimale medische zorg voor ouderen met complexe multimorbiditeit en verminderde zelfredzaamheid. Deze medische zorg vraagt om een proactieve, multidisciplinaire en probleemgeoriënteerde benadering, met oog voor de belastbaarheid van de patiënt, diens waarden, wensen en functionele mogelijkheden. Het onderzoek kent een drietal centrale thema's: psychogeriatrie, gerontopalliatieve zorg en geriatrische revalidatie zorg.

Psychogeriatrie : onderzoek binnen dit thema richt zich op complexe zorgvragen bij mensen met dementie en verwante hersenaandoeningen, zoals beroerte.

Gerontopalliatieve zorg : dit betreft onderzoek gericht op de medische en multidisciplinaire zorg voor ouderen met gevorderde stadia van chronische aandoeningen en multimorbiditeit met een beperkte levensverwachting (< 3-5 jaar), voor wie kwaliteit van leven het voornaamste zorgdoel is.

Geriatrische revalidatiezorg : hier gaat het om onderzoek op het gebied van de geïntegreerde multidisciplinaire zorg die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen na een acute aandoening of functionele achteruitgang.

Bij al deze thema's gelden bijzondere ethische overwegingen, zowel wat de deelname aan onderzoek betreft, als waar het gaat om de weging van wat zinnige interventies en effectmaten van onderzoek bij deze populatie van ouderen kunnen zijn. Ethische vragen vormen daarom een belangrijk dwarsverband bij het onderzoek op de genoemde thema's. Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de ouderengeneeskunde past binnen het onderzoekszwaartepunt 'Extra- en transmuraal' van het VUmc en is ondergebracht in het EMGO+ Instituut.