Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Lopende projecten

Psychogeriatrie

 

 

De STA OP! studie: STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de Baas!

 

April 2009 - September 2013

Onderzoeker: Pieper M.J.C. (Marjoleine)

 

Pijn en onbegrepen gedrag komen frequent voor bij mensen met dementie, maar zijn vaak moeilijk te herkennen. Om zorgverleners hierbij te ondersteunen c.q. een handvat te bieden, is een protocol ontwikkeld voor een stapsgewijze beoordeling en begeleiding/behandeling van deze problematiek. In een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek wordt de bruikbaarheid en effectiviteit van dit protocol onderzocht.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1364/the-sta-op-study-implementation-of-the-serial-trial-intervention-for-pain-and-challenging-behaviour-in-advanced-dementia-patients/background/

 

Grip op probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie

Maart 2010 - Maart 2014

Onderzoeker: Zwijsen S.A. (Sandra)

Promotiedatum: 20 november 2014

Deze studie onderzoekt of een multidisciplinair zorgprogramma, met systematische aandacht voor herkenning, diagnostiek en behandeling van   probleemgedrag bij dementie, leidt tot vermindering van probleemgedrag, afname in psychofarmacagebruik en toename in kwaliteit van leven.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1079/managing-behavioral-problems-in-nursing-home-residents-with-dementia-grip-op-probleemgedrag/background/

   

Gestructureerd farmacotherapieoverleg (FTO) in het verpleeghuis: een kosten-effectieve strategie om prescriptie conform richtlijnen te bevorderen?

 

Januari 2011 - Juli 2014

Onderzoeker: Geels P.J.E.M. (Paul)

 

In deze studie wordt onderzocht of introductie van een gestructureerd FTO in verpleeghuizen leidt tot verbetering van de prescriptie door specialisten ouderengeneeskunde.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1323/pharmacotherapy-audit-meetings-ptams-using-quality-circles-a-cost-effective-strategy-to-improve-guideline-adherence-in-nursing-homes/background/

  

Burden in primary caregivers of dementia patients: a clinical-empirical exploration of its determinants and treatment (werktitel)

 

Periode: 2009 - 2014

Onderzoeker: van der Lee J. (Jacqueline)

 

Explorative study into the relationship between perceived caregiver burden and support, the importance of patient and caregiver determinants of burden across time: caregiver profiles predicting successful treatment outcomes.

Pijn bij dementie: prevalentie en geassocieerde factoren

  

Oktober 2012 - September 2016

Onderzoeker: Van Kooten (Janine)

Binnen deze studie wordt gekeken naar pijn bij mensen die de geheugenpoli bezoeken en bij mensen met dementie die verblijven in een verpleeghuis. Het doel is om de prevalentie, ofwel het voorkomen, van pijn bij mensen met dementie vast te stellen per dementiesubtype (ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Lewy Body dementie en frontotemporale dementie) en de oorzaken van pijn, met nadruk op orofaciale pijn en pijn vanuit het bewegingsapparaat. Verder wordt er gekeken naar de relatie tussen pijn, kwaliteit van leven en het voorkomen van onbegrepen gedrag in de verschillende dementie subtypen. http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1438/pain-in-dementia-prevalence-and-diagnostics/background/

Delier bij dementie. Concepten, kliniek, neuropathologie en organisatie van zorg 

 

Periode: februari 2014 - februari 2019

Onderzoeker: Oudewortel L. (Letty)

 

Delier is een veelvoorkomende complicatie bij verpleeghuisbewoners met dementie, maar wordt vaak niet herkend. Tijdige herkenning en een passende behandeling van het delier zijn van groot belang om de hoge lijdensdruk te verlichten en lange termijn complicaties te voorkomen. In dit multidisciplinaire onderzoek, bestaande uit een aantal deelstudies, worden de conceptuele aspecten van het delier, de klinische diagnose, de organisatie van de medische zorg, de invloed van geneesmiddelen met anticholinerge bijwerkingen en de neuropathologische correlaten van delier bij dementie onderzocht. Met deze inzichten beoogt dit onderzoek aanknopingspunten te bieden om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een delier bij dementie te verbeteren.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1514/delirium-superimposed-on-dementia-concepts-clinic-neurpathology-and-organisation-of-care/background/

 

Lopende projecten begeleid door Rose-Marie Dröes (alle projecten) en Franka Meiland (m.u.v. 1, 11 en 12)

 

1.  

Evaluatie van de Verbeeldingsmethode in de psychogeriatrie

 

April 2009 - Juli 2012

Onderzoeker: van Dijk A.M. (Marijke)

 

Beschrijving van de theoretische achtergrond van de   Verbeeldingsmethode een onderzoek naar de effecten en implementatie.

http://www.emgo.nl/research/mental-health/research-projects/1088/evaluatie-van-de-veder-methode-theater-als-contactmethode-in-de-psychogeriatrische-zorg/background/

 

2.        

Evaluatie DementelCoach

 

April 2009 – Juli 2012

Onderzoeker: van Mierlo L.D. (Lisa)

 

Onderzoek naar effecten van telefonische coaching op mantelzorgers van mensen met dementie.

http://www.emgo.nl/research/mental-health/research-projects/1089/dementelcoach-evaluation-of telephone-support-for-carers-of-people-with-dementia/background/

 

3.        

Rosetta, guidance and awareness services for people with dementia

 

Maart 2009 – Juni 2012

Onderzoeker: Hattink B.J.J. (Bart)

 

Ontwikkeling en evaluatie van het Rosetta-systeem.

http://www.emgo.nl/research/mental-health/research-projects/1087/rosetta---guidance-and-awareness-services-for-lndependent-living/background/

 

4.        

STAR

 

Januari 2011 – November 2013

Onderzoeker: geen junior; senior van der Roest H.G. (Henriëtte)

                                  

Ontwikkeling en evaluatie van een e-learningmodule voor vrijwilligers en zorgverleners van mensen met dementie.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1379/skills-training-and-re-skilling-for-carers-of-people-with-dementia/background/

 

5.        

Compas (procesanalyse)

 

Juli 2010 – Maart 2014

Onderzoeker: van Mierlo L.D. (Lisa)

 

Onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie van casemanagement.

http://www.emgo.nl/research/mental-health/research-projects/1319/compas-collaborative-dementia-care-strengthening-and-evaluation-of-early-transitions/background/

 

6.        

Evaluatie DementieWijzer

 

Juli 2010 – Maart 2013

Onderzoeker: van Mierlo L.D. (Lisa)

 

Evaluatie van DementieWijzer onder casemanagers en mantelzorgers van mensen met dementie.

http://www.emgo.nl/research/mental-health/research-projects/1376/evaluatie-dementiewijzer/background/

 

7.        

Cavia

 

Juli 2010 – December 2013

Onderzoeker: van Mierlo L.D. (Lisa)

 

Evaluatie en procesanalyse van een nieuwe interventie voor ambulante nazorg door GGZ na opname van mensen met dementie met een complex beeld.

http://www.emgo.nl/research/mental-health/research-projects/1319/compas-collaborative-dementia-care-strengthening-and-evaluation-of-early-transitions/background/

 

8.        

Informatiedesk Effectieve zorg en behandeling bij dementie

 

November 2010 -

Onderzoeker: Hattink B.J.J. (Bart) en senior van der Roest H.G. (Henriëtte)

 

Onderzoek naar effectieve interventies bij mensen met dementie (thuis en in een instelling) en verspreiding van deze kennis via website.

http://www.emgo.nl/research/mental-health/research-projects/1377/helpdesk-psychosociale-hulp/background/

https://www.vumc.nl/afdelingen/informatiedesk-dementiezorg/

 

9.        

LPD-plus MO Transitie van dagbehandeling in het verpleeghuis naar laagdrempelige psychogeriatrische dagbehandeling in de wijk met mantelzorgondersteuning (Pilot onderzoek en NPO project

 

Juni 2010 – Januari 2014

Onderzoeker: van Dijk A.M. (Marijke) en Hattink B.J.J. (pilot)

 

Onderzoek naar de meerwaarde en succesfactoren voor implementatie van de transitie van p.g.- dagbehandeling in het verpleeghuis naar Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling in de wijk met mantelzorgondersteuning.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1311/transitie-van-reguliere-dagbehandeling-in-het-verpleeghuis-naar-laagdrempelige-psychogeriatrische-dagbehandeling-plus-mantelzorgondersteuning-in-de-wijk/background/

  

10.      

Into D’mentia

 

Augustus 2011 – April 2013

Onderzoeker: Hattink B.J.J. (Bart)

 

Onderzoek naar ontwikkeling een dementiesimulator en de effecten hiervan op o.m. empathie en attitude van mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met dementie.

http://www.emgo.nl/research/mental-health/research-projects/1366/dementie-experience/background/

   

11.       

Implementatie van Verbeelding als werkmethode in de 24-uurszorg

 

Juni 2012 – Juni 2015

Onderzoeker: Boersma P. (Petra)

 

Onderzoek naar effecten en implementatie van de verbeeldingsmethode in de 24 uurszorg voor mensen met dementie.

   

12.      

Belasting van primaire mantelzorgers van mensen met dementie (zie eerder)


Periode: 2009 - 2014

Onderzoeker: van der Lee J. (Jacqueline)

           

Klinisch en empirisch onderzoek naar determinanten van belasting en de behandeling ervan.

 

   

Gerontopalliatieve zorg

 

Castilon-onderzoek: onderzoek naar de zorg van patiënten met een beroerte die chronisch van verpleeghuiszorg afhankelijk zijn

December 2007 - Mei 2013

Onderzoeker: van Almenkerk S. (Suzanne)

Ongeveer 40% van de verpleeghuispatienten is door een beroerte zorgafhankelijk. Zorg richt zich veelal op de lichamelijke beperkingen, maar een beroerte gaat ook gepaard met veranderingen in cognitie, emotie en gedrag. Dit onderzoek brengt de beperkingen op al deze terreinen in kaart en onderzoekt in welke mate aan de zorgbehoeftes die daaruit voortkomen tegemoetgekomen wordt.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/777/castilon-care-for-stroke-in-long-term-care-facilities-in-the-netherlands/background/

 

Vrijheidsbeperking en domotica in de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking: ontwikkeling van een richtlijn voor veilige zorg

 

December 2007- December 2012

Onderzoeker: Niemeijer A.R. (Alistair)

Promotiedatum: 28 januari 2015

 

Het doel van het onderzoek is om een multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen voor het verantwoord en restrictief omgaan met vrijheidsbeperkingen en domotica. Het onderzoek combineert een normatieve met een empirische benadering, waarbij op basis van de methodiek van concept mapping ‘best practices’ worden geselecteerd voor aanvullend empirisch onderzoek.

http://emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/769/ethics-of-technology-and-restraints-in-residential-care-for-people-with-dementia-or-intellectual-disabilities-development-of-a-multidisciplinary-guideline-for-safe-care/background/

       

Spirituele levenseindezorg in verpleeghuizen

 

Maart 2008 - Februari 2013

Onderzoeker: Gijsberts M.J.H.E. (Marie-José)

Promotiedatum: 24 november 2015

 

Met dit project willen wij inzicht verkrijgen in of en hoe specialisten ouderengeneeskunde in Nederland bijdragen aan de spirituele levenseindezorg aan verpleeghuisbewoners - waaronder ook bewoners met dementie - en hun familie. Hiervoor gebruiken wij een mix van kwalitatieve (focusgroep onderzoek onder specialisten ouderengeneeskunde, participerende observatie onderzoek in het verpleeghuis) en kwantitatieve methoden (systematic review naar spiritualiteit aan het levenseinde, survey onderzoek onder specialisten ouderengeneeskunde en data-analyse van het Zorg   bij Dementie onderzoek). Het project zal uitmonden in een lijst met aandachtspunten voor goede spirituele levenseindezorg binnen de verpleeghuisgeneeskundige praktijk.

http://emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/903/spiritual-end-of-life-care-in-nursing-homes/background/

 

Diagnose en behandeling van infectieziekten in verpleeg- en verzorgingshuizen (IMPACT)

 

Februari 2011 - December 2014

Onderzoeker: van Buul L.W. (Laura)

Promotiedatum: 20 mei 2015

 

Het doel van het IMPACT onderzoek is het krijgen van inzicht in (de rationaliteit van) het gebruik van antibiotica in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Aan de hand van dit inzicht wordt, samen met de deelnemende huizen, gekeken naar verbeterpunten voor het voorschrijven van antibiotica. In samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik worden er vervolgens handvatten aangeboden aan de huizen om ook daadwerkelijk een verbeterslag te kunnen maken.

http://emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1324/wc2010-072/background/

Comfort en prognose bij patiënten met pneumonie en dementie (PneuMonitor)

 

Mei 2011 - April 2016

Onderzoeker: van der Maaden T. (Tessa)

 

Veel patiënten met dementie overlijden aan longontsteking en longontsteking kan veel lijden veroorzaken. Familie en artsen kiezen wat de beste behandeling lijkt, zoals met of zonder antibiotica of morfine. Het PneuMonitor onderzoek introduceert een leidraad voor optimale symptoomverlichting, en onderzoekt of deze het lijden van patiënten met dementie en longontsteking kan verminderen.

http://emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1325/wc2010-123/background/

 

Palliatieve zorg na een acuut CVA: met zorg beslissen

 

Juni 2011 - September 2013

Onderzoeker: de Boer M.E. (Marike)

Promotiedatum: 20 december 2011

 

Ruim 20% van de patiënten met een CVA overlijdt in de eerste 30 dagen na het CVA en dit percentage loopt op tot ruim boven de 40% bij mensen ouder dan 85 jaar. Onderzocht wordt wat palliatieve zorg voor deze patiënten kan betekenen.

http://.nl/research/quality-of-care/research-projects/1369/palliative-care-in-stroke-developoment-of-a-decision-aid/background/

   

Feedback op levenseindezorg bij dementie (FOLLow up)

 

Januari 2012 - December 2014

Onderzoekers: Boogaard J.A. (Nienke), van Soest-Poortvliet M.C. (Mirjam)

 

In een cluster gerandomiseerde trial worden twee audit- en feedback strategieën getest op bruikbaarheid en effectiviteit in het verbeteren van de kwaliteit van levenseindezorg bij dementie. Het gaat om “generieke feedback” met gemiddelden, en “patiënt specifieke feedback,” in vergelijking tot geen feedback. Hiervoor vragen ongeveer 20 verpleeghuizen gestructureerd feedback over de kwaliteit van zorg aan familieleden van overleden bewoners met dementie met behulp van de End-of-Life in Dementia - Satisfaction With Care (EOLD-SWC) en de End-of-Life in Dementia - Comfort Assessment in Dying (EOLD-CAD) instrumenten.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1397/feedback-op-levenseindezorg-bij-dementie-follow-up/background/

           

 

Het klinisch beloop van dementia in Nederlandse verpleeghuizen

 

Maart 2012 - September 2016

Onderzoeker: Hendriks S. (Simone)

 

Deze studie onderzoekt in een groot cohort verpleeghuispatiënten welke gezondheidsproblemen zich tijdens verpleeghuisverblijf voordoen, hoe deze behandeld worden en hoe dit gerelateerd is aan overlevingsduur.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1375/clinical-course-of-dementia-in-dutch-nursing-homes/background/

 

 

IMPACT

 

Februari 2011 – januari 2015

Onderzoeker: geen junior

 

Onderzoek naar kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg bij mensen met dementie en kanker.

http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/1378/implementation-of-quality-indicators-in-palliative-care-study-impact/background/

 

 

KORSAKOV - The functional status and quality of life of patients with Korsakoff syndrome living in long term care facilities. Subtitle: "Nothing's wrong with me".

 

Mei 2014 – mei 2018

Onderzoeker: Gerridzen I.J. (Ineke)

 

Het doel van dit exploratieve en descriptieve onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het functioneren en de kwaliteit van

leven van patiënten met het syndroom van Korsakov, die verblijven in een verpleeghuis. Deze studie geeft tevens inzicht in

 het voorkomen van neuropsychiatrische symptomen en de problematiek van de wilsonbekwaamheid. Met de uitkomsten

van dit onderzoek wordt het mogelijk om de benodigde zorg voor deze doelgroep te expliciteren en onderbouwing voor een

zorgprogramma vorm te geven. 

  http://www.emgo.nl/research/quality-of-care/research-projects/

 

 

Geriatrische revalidatiezorg

 

Transmurale geriatrie: een studie naar de meerwaarde van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn

 

April 2012 - Maart 2017

Onderzoeker:  Nieuwenhuizen N.M. (Nienke)

 

In deze studie wordt onderzocht hoe de specialist ouderengeneeskunde het beste in de eerste lijn kan worden ingezet. De studie neemt de consultvragen van de huisarts als uitgangspunt. Nadat deze vragen zijn verkend, wordt een model voor samenwerking tussen de huisarts en specialist ouderengeneeskunde ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Nog geen emgo link beschikbaar

    

HIPS - Een onderzoek naar valangst na een heupfractuur

 

September 2009 – Mei 2014

Onderzoeker: Visschedijk J. (Jan)

 

Valangst komt veel voor bij ouderen en mogelijk nog vaker na een heupfractuur. Er zijn sterke aanwijzingen dat valangst de uitkomsten van het revalidatietraject verslechteren. Het HIPS onderzoek inventariseert en onderzoekt hoe vaak valangst voorkomt en wat de belangrijkste determinanten en gevolgen zijn van valangst. Bovendien wordt gekeken wel interventies valangst na een heupfractuur kunnen verminderen. Dit wordt gedaan door middel van een uitgebreide literatuurstudie en een onderzoek op revalidatieafdelingen van verpleeghuizen waar ouderen met een heupfractuur revalideren.

Geen EMGO-link beschikbaar

  

Outreaching coordinated multidisciplinary care for Huntington’s disease patients.

Is it feasible to measure crisis prevalence, quality of life, functional outcome and cost effectiveness in this patient group ?

 

Periode: start januari 2013

Onderzoeker: Veenhuizen R.B. (Ruth)

 

Ruth B. Veenhuizen 1 (MD, PhD), Maurits van Tulder 2 (PhD) Cees M.P. M. Hertogh 1 (MD, PhD)

1.    Department of Nursing Home Medicine, EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center , Amsterdam , The Netherlands

2.    Department of Health Sciences, EMGO+ Institute for Health and Care Research,VU University, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands

 

Scientist experts in the field usually state that proactive coordinated multidisciplinary care is most appropriate and effective for patients with HD during the course of the disease. This approach should reduce crises and improve quality of life of patient and family. However, until now, no randomised controlled trial has proven effectiveness of this approach and has elicited the crucial element of proactive coordinated multidisciplinary care. In this study proposal a pilot study is described in preparation of a controlled trial. Patients will be starting the study in usual care and will switch to coordinated multidisciplinary care after 3-4 months. For these patients crisis prevalence, functional status, quality of life and care consumption will be measured. It is the aim of the study to investigate the feasibility of a controlled trial and the applicability of clinimetric instruments. We hope that the pilot will result in a proposal for a controlled trial on the efficacy of coordinated multidisciplinary care.

    

Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH): een persoonsgerichte integrale interventie ter preventie van functieverlies na ziekenhuisopname

 

Start: 2011 - 2013/begin 2014

 

Projectleiding :

Dr. T. Bakker , onderzoeker en projectleider intern, Argos Zorggroep

Prof. dr. J.P. Mackenbach Erasmus MC Rotterdam / MGZ

 

Early identification of frail-elderly patients in hospitals and their caregivers, focusing on the provision of appropriate interventions during and after the hospital admission.

 

 

 

printen