Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde

Samenwerken in de Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde van VUmc

De komende jaren neemt de zorgvraag in de eerstelijns ouderenzorg toe door vergrijzing en extramuralisering van de ouderenzorg. Steeds meer ouderen met complexe problematiek blijven thuis wonen. Nauwe samenwerking tussen specialist ouderengeneeskunde (SO) en huisarts moet ervoor zorgen dat de zorg aan ouderen met complexe problematiek in de eerstelijn kan plaatsvinden. 

Best practice

De afdeling H&O van VUmc ontwikkelt daarom de UPO VUmc, de Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde. In de vorm van een gefaseerde pilot werken we aan een best practice in samenwerking met Verenso (beroepsvereniging specialisten ouderengeneeskunde), Amstelring, Zonnehuisgroep Amstelveen, huisartsen in Amsterdam Zuid (inclusief onze eigen Universitaire Huisartsenpraktijk,  Amstelveen en Uithoorn).  

Wat biedt de UPO?

Specialisten ouderengeneeskunde van de UPO VUmc bieden de huisartsen naast consultatie en advies, ook thuisdiagnostiek en medebehandeling van complexe oudere patiënten. Zij doen dit zoveel mogelijk in de eigen, vertrouwde omgeving, waarbij de adviezen worden afgestemd op de patiënt en diens mantelzorger. 
Daarnaast biedt de UPO VUmc de unieke mogelijkheid tot een geplande, tijdelijke opname op een observatiebed van een (academische) verpleeghuisafdeling. Deze bedden zijn gesitueerd op de Transferafdeling van VUmc. Hier kan 24 uur per dag geobserveerd worden hoe de patiënt functioneert en welke beperkingen er bestaan in alledaagse activiteiten. Er vindt ook diagnostiek en behandeling plaats. Er zullen op termijn ook mogelijkheden zijn voor studentenstages en opleiding van AIOS. Een goede registratie en dossiervorming maakt een zorgvuldige evaluatie mogelijk. We denken daarbij onder andere aan reductie van verwijzingen naar de tweede lijn en uitstel van verpleeghuisopname als uitkomstmaten.

Hoe te verwijzen naar UPO VUmc?

Als u als huisarts een patiënt wilt verwijzen naar UPO VUmc voor:

  • consultatie en advies voor een complexe oudere patiënt met de mogelijkheid tot thuisdiagnostiek
  • de mogelijkheid om samen met een specialist ouderengeneeskunde te behandelen
  • gebruik te maken, indien nodig, van een geplande, tijdelijke opname op een observatiebed

Vul dan hier het verwijsformulier in: De secretaresse UPO VUmc neemt daarna contact met u op.

printen