Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (GERION)

De sectie GERION van de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde verzorgt de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, de kaderopleidingen (geriatrische revalidatie, psychogeriatrie en palliatieve zorg), de profielopleiding ouderenpsycholoog, de opleiding tot casemanager dementie en nascholingscursussen voor HBO en universitair opgeleide professionals in de ouderenzorg.

Onder de naam GeriMedica heeft GERION en nieuw praktijkmodel voor de medische zorg aan ouderen ontwikkeld en een EPD "Ysis": bruggen tussen praktijk enerzijds en academisch onderwijs en onderzoek anderzijds.

Klik hier om naar de site van GERION te gaan.