Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Studentenonderwijs ouderengeneeskunde

Binnen de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het VUmc wordt het onderwijs aan geneeskundestudenten verzorgd door de sectie studentenonderwijs met een discipline huisartsgeneeskunde en een discipline ouderengeneeskunde.

 

De discipline ouderengeneeskunde heeft zich sterk gemaakt voor onderwijs ouderengeneeskunde zowel in de bachelorfase als de masterfase. In de bachelor zijn wij verantwoordelijk voor cursorisch onderwijs in de cursus ouder worden voor alle derdejaars geneeskundestudenten. In de masterfase hebben we een verplicht co-schap, de leerstage ouderengeneeskunde, voor alle co-assistenten. Ter voorbereiding op deze stage en op terugkomdagen tijdens deze stage zijn diverse trainingen, nabesprekingen en colleges ontwikkeld. Daarnaast bieden wij keuze onderwijs in de vorm van keuzestages en semi – artsstages in de masterfase.

 

Naast dit vakinhoudelijke onderwijs participeren specialisten ouderengeneeskunde in discipline-overstijgend onderwijs zoals tutor, mentor, practicumbegeleider voor competentiepractica en begeleider van intervisiegroepen.

 

De teamleider van de discipline studentenonderwijs ouderengeneeskunde is tevens examinator van de landelijke voortgangstoets en lid van de examencommissie.