Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Universitair Netwerk Ouderenzorg

Door samenwerking beter

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-VUmc) is eind 2006 opgericht door veertien instellingen in de ouderenzorg en VU medisch centrum. Het doel van het netwerk is door samenwerking te bouwen aan meer kennis over de beste multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen. Inmiddels is het netwerk uitgebreid tot negentien instellingen.

U kunt hier klikken om naar de website van het UNO-VUmc te gaan.

Het UNO-VUmc werkt vanuit de visie dat ouderen en chronisch zieken recht hebben op kwalitatief goede zorgverlening, zodat een optimale kwaliteit van leven en - indien sprake is van een naderend sterven - een optimale kwaliteit van het levenseinde bereikt kan worden.

Doel van het netwerk is een infrastructuur te bieden waarbinnen patiëntenzorg / zorginnovatie, onderwijs en onderzoek plaats kunnen vinden. Participatie in het netwerk (UNO-VUmc) biedt de kans om voorop te lopen in de ontwikkeling van de chronische zorg en draagt bij aan de uitstraling van de participerende instellingen. Het netwerk heeft nadrukkelijk een multidisciplinair karakter, waarbij thema's en initiatieven mede vanuit de instellingen worden aangedragen, op basis van de eigen behoeften en wensen.

Het beleidsplan voor de periode 2011-2015 vindt u hier .