Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Studentenonderwijs huisarts- & ouderengeneeskunde

Onze sectie heeft een belangrijke plaats in het curriculum geneeskunde. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de generalistische competenties van basisartsen. Het accent van ons huisartsgeneeskundeonderwijs ligt bij het klinisch redeneren; bij de ouderengeneeskunde op kwetsbaarheid, multimorbiditeit en polyfarmacie. Onze bachelorstages en practica worden heel goed geëvalueerd, evenals de coschappen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde. Stafleden vervulden in het VUmc-curriculum diverse coördinerende rollen en waren actief in de bachelorraad, de opleidingscommissie en de examencommissie. Onze sectie participeert in onderzoek van onderwijs, waarin de ontwikkeling van het klinisch redeneren bij studenten centraal staat. Ook doen we onderzoek naar de motivatie voor een keuze voor een carrière in de ouderengeneeskunde.